Skip to main content

Režije na klik

Dovoljna je samo Vaša potvrda i račun je plaćen!

Režije na klik

Usluga Režije na klik je dostupna u okviru aplikacije Internet bankarstvo za fizička lica ili Raiffeisen bankarstva na Viberu.Jednostavna, jednokratna aktivacija usluge se vrši unošenjem šifre korisnika/potrošača koja se nalazi na režijskom računu.

Benefiti režija na klik

Dovoljna je samo Vaša potvrda i račun je plaćen!

Banka će za svaki naredni račun nakon registracije za uslugu pripremiti nalog koji je unaprijed popunjen svim potrebnim podacima. Odnosno, prilikom logovanja u aplikaciju Banka će klijentu dospjele režijske račune prikazati u formi naloga.Da bi račun bio plaćen neophodna je samo potvrda klijenta u okviru aplikacije.Registracijom usluge se ne mijenja dosadašnji način isporuke režijskih računa, što znači da će korisnik usluga i dalje dobivati račun za električnu energiju na željenu adresu. Usluga je trenutno dostupna za račune JP Elektroprivreda BiH.