Skip to main content

Media Kit

Kontakti za medije (Korporativne komunikacije)

Dinamično poslovno okruženje kreira potrebu za jednostavnom i efikasnom razmjenom podataka. Kontaktirajte nas za detaljne informacije: 

NEDŽAD DŽUDŽA

Direktor marketinga i korporativnih komunikacija 

raiffeisen.komunikacije@raiffeisengroup.ba

AMRA TABAKOVIĆ

Rukovodilac korporativnih komunikacija 

raiffeisen.komunikacije@raiffeisengroup.ba

IRMA AHMETSPAHIĆ

Specijalista za eksternu komunikaciju

raiffeisen.komunikacije@raiffeisengroup.ba

Uprava Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

RAINER SCHNABL

Predsjednik Uprave

LARS FRANKEMÖLLE

Član Uprave

MIRHA KRIVDIĆ

Članica Uprave

EDIN HRNJICA

Član Uprave

KRESHNIK HALILI

Član Uprave

Istraživanje tržišta

IVONA ZAMETICA

Direktorica Istraživanja i strategije 
Glavni ekonomski analitičar 

ASJA GRĐO

Viši ekonomski analitičar i Specijalista za
strateške inicijative

MIRZA ZORNIĆ

Viši ekonomski analitičar
 

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Osnovne informacije o banci

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina je supsidijarno lice Raiffeisen Bank International AG, jedne od vodećih banaka u Srednjoj i Istočnoj Evropi te Austriji.  

Osnovana 1992. godine,  danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su priznanja renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke. Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu. Raiffeisen grupu u Bosni i Hercegovini, pored Raiffeisen banke, čine, Raiffeisen INVEST, Raiffeisen CAPITAL, Raiffeisen LEASING, te RL ASSISTANCE.

Raiffeisen grupacija 130 godina kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa društveno odgovornim poslovanjem, pri čemu ekonomska, ekološka i društvena odgovornost čine jednu cjelinu, slijedeći osnovne principe društvene solidarnosti, samopomoći i održivosti koje je uspostavio Friedrich Wilhelm Raiffeisen.