Skip to main content

Prihvat kartica na POS

Plaćajte karticama i smanjite rizik poslovanja s gotovinom!

Plaćajte jednostavnije, brže i sigurnije uz mogućnost beskontaktnog plaćanja
Plaćajte na rate
Ostvarite popuste pri kupovini

  1. Trgovac unosi iznos kupovine
  2. Vi prislanjate svoju karticu na POS uređaj
  3. Nakon zvučnog signala plaćanje je obavljeno

Za plaćanja do 60 KM nije potreban unos PIN broja ili potpisivanje slipa/računa

Samostalno obavljate plaćanje Vašom karticom a kartica svo vrijeme ostaje u Vašim rukama. Ne postoji mogućnost slučajnog plaćanja u prolazu, a svaka nova transakcija treba biti ponovo inicirana.