Skip to main content
O nama - 1

Uslovi korištenja

Uslovi korištenja materijala sa Internet stranica Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

O nama - 1

Uslovi korištenja

Ovdje navedeni uslovi korištenja pisanih materijala, spiska proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu Banka) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Molimo Vas da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u vezi sa istima. Svako korištenje stranice www.raiffeisenbank.ba podložno je niže navedenim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na stranici www.raiffeisenbank.ba vlasništvo su Banke i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smiju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja Banke. Raiffeisen banka će uložiti sve razumne napore da održi www.raiffeisenbank.ba stranicu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranice, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima. Stranici www.raiffeisenbank.ba se pristupa putem Interneta, koji, kao internacionalnu računarsku mrežu, Banka nema mogućnost kontrolisati, stoga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše. Banka zadržava pravo promjene sadržaja objavljenog na www.raiffeisenbank.ba u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Sigurnost podataka

U cilju zaštite podataka na ovoj Internet adresi i kako bi se osiguralo da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, koriste se programi koji prate posjete i prepoznaju neovlaštene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca bit će pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Tajnost podataka

Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obavezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima davati podatke koje smo od Vas primili, niti ih prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima. Na određenim mjestima unutar www.raiffeisenbank.ba stranica i u odredeno vrijeme, Banka prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, ...). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posjećenosti ove stranice. Banka garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zašticen je autorskim pravom koje pripada Raiffeisen banci, ili joj je ustupljeno, a u vlasništvu je trećih lica. Banka takode posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Navedena stranica sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Banke ili trećih osoba, a Banka je nosilac licence. Sadržaj na ovoj stranici nije za upotrebu bez ograničenja i može se zatražiti dozvola za umnožavanje. Svaka povreda navedenih prava, bilo namjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korištenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivčcnom gonjenju.

Garancije i uskraćivanje prava

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih. Svaki korisnik izričito prihvata korištenje ove web stranice na sopstvenu odgovornost. Banka ne garantuje da će ova web stranica uvijek biti dostupna, kao i da neće sadržavati greške ili viruse, ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.
Banka ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili poslijedičnu štetu) koja može nastati kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web stranice, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. Banka ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka i ovdje prikazanih postupaka, i ne garantuje da korištenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava. Banka ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na njenim Internet stranicama i te materijale treba uzeti "takvima kakvi jesu", te se ne smatra odgovornom za eventualne posljedice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Internet stranici. Medijski subjekti i ostali korisnici Interneta, dužni su da prihvate obavezu nadoknade Banci kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala sa ove stranice, uključujući i bilo kakav direktan, indirektan, slučajan, poseban ili poslijedičan slučaj štete.

Tačnost podataka

Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u cijelosti potpuni niti ispravni. Banka ne garantuje tačnost niti cjelovitost objavljenih podataka. U izuzetnom slučaju greške, Banka će istu nastojati da ispravi ažurirajući sadržaj Internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na Internet stranicama zavisi najviše od načina iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. Banka je na osnovu ličnih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunila ili promijenila primjetno netačne podatke.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od Vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Na Vaš zahtjev možemo ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ukoliko se pomenuti podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Za sve upite o tome možete nas kontaktirati putem e-maila marketing.pr@raiffeisengroup.ba

Servis

Naš servis koristi statističke software programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obilježje svih web servisa i nisu karakteristicni samo za naše stranice. Statistički programi nam omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture naše web stranice i posjećenost iste.

Slanje poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) sa pitanjem ili komentarom, koji sadrži Vaše lične podatke, iste ćemo koristiti u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenicima kako bismo Vam pružili odgovarajući odgovor na pitanje.

Zašto primate e-mailove od Raiffeisen banke

E-mailove od Raiffeisen banke primate ukoliko ste unijeli svoju e-mail adresu u servisu za primanje novosti i/ili ste naglasili da želite primate e-mailove od Raiffeisen banke.

Odjava sa e-mail liste

Sve obavijesti koje Vam dostavlja Raiffeisen banka imaju opciju odjave sa e-mail liste. Nakon što se odjavite sa e-mail liste Raiffeisen banke, prestat ćete primati obavijesti na Vaš e-mail.

Zaštita privatnosti

U cilju zaštite podataka, a kako bi se osiguralo da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, koristimo programe koji prate posjete i prepoznaju neovlaštene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja
privatnosti ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni, a protiv svih prekršioca bit će pokrenut postupak u skladu sa Zakonom.

Tajnost podataka

Naglašavamo da Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obavezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima davati podatke koje smo od Vas primili, niti ih prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.
Na određenim mjestima unutar www.raiffeisenbank.ba stranica i u određeno vrijeme, Banka prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, ...). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posjećenosti ove stranice. Banka garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

Promjena ličnih podataka

Promjenu ličnih podataka možete izvršiti putem ovog linka.

Sve Vaše prijedloge, pritužbe ili pohvale možete uputiti putem ovog linka.

Linkovi

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prilkom preusmjeravanja sa naših Internet stranica budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbjedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo mjenjaju i ne možemo uvijek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom zaštite licnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na marketing.pr@raiffiesngroup.ba

Raiffeisen istraživanja

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov dio ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na stranici zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u ciju potpunost i pouzdanost Banka ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. Sve informacije date na web stranici podložne su promjenama koje zavise od promjena izvora informacija, kao i od promjena koje nastupe od trenutka pisanja ili publiciranja teksta do njegova čitanja. Informacije na stranici su iskljucivo informativnog karaktera i ne mogu se smatrati savjetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kojeg od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini ili drugim zemljama. Dokumenti ili njihovi dijelovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reproducirati bez navođenja izvora.