Skip to main content
raiffeisen

Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International (RBI) svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE).

Njene supsidijarne banke posluju na 12 tržišta diljem regiona. Pored navedenih banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.

Skoro 45.000 zaposlenika RBI pruža usluge za oko 17,8 miliona klijenata u oko 1.550 poslovnica od kojih se većina nalazi u SIE.

Dionice RBI-a kotiraju na Bečkoj berzi. Austrijske regionalne Raiffeisen banke posjeduju oko 60,6 procenata ukupnih dionica, dok su preostale dionice u slobodnom opticaju.