Skip to main content

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Misija - Transformišemo kontinuirane inovacije u superiorno iskustvo klijenata. 

Vizija za 2025 - Mi smo grupacija za finansijske usluge sa najviše preporuka.

Osnovni podaci


Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo, BiH

JIB (Jedinstven identifikacioni broj) 4200344670009

VAT

200344670009

SWIFT 

RZBABA2S

Broj transakcijskog računa:

1610000000000011 

Označenje suda i sudski broj:

Općinski sud u Sarajevu, 1 - 11629

 

Raiffeisen SEE Region Holding GmbH       100,00%       

 

Historija


Novembar 1992.

Osnovana Market banka

Maj 1997.

EBRD ulazi u dioničarsku strukturu Market banke kao najveći pojedinačni dioničar

Juli 2000.

Market banka postaje članica Raiffeisen Zentralbank Österreich AG grupacije i mijenja ime u Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Maj 2001.

RZB postala 100% vlasnikom Hrvatske Poštanske banke koja mijenja ime u Raiffeisen BANK HPB dd Mostar

Decembar 2002.

Raiffeisen BANK HPB dd Mostar uspješno pripojena Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina
 

Pionir u inovacijama

2001. godina

Raiffeisen banka prva na tržištu predstavila uslugu Internet bankarstvo za pravna lica, nakon čega je uslijedilo lansiranje i niza drugih digitalnih usluga, kao što je Internet i mobilno bankarstvo za fizička lica, online apliciranje za kredite i kartice, web chat, Viber chat te Raiffeisen bankarstvo na Viberu.

Statut Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina