Skip to main content
O nama - 1

Ponuda nekretnina i pokretnina

Prodaja putem suda

Stanovi

Kuće

Poslovni objekti

Karakteristike: Stambeno poslovna zgrada
Lokacija: Kiseljak
Ukupna površina nekretnine: 870 m2
Tip prodaje: Javno nadmetanje (sudska prodaja)
Cijena: 155.000,00 KM
Datum održavanja prodaje: 27.02.2024. u 09:15 sati
Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud Kiseljaku
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 33 287 227 
 

Zemljište

Karakteristike: Zemljište, štala i stambeni objekat 
Lokacija: Sokolovići - okolina Sokoca
Ukupna površina nekretnine: 66 + 86 m2 + zemljište 109646 m2
Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
Cijena: 138.608,40 KM
Datum održavanja prodaje: 26.02.2024. u 09:00 h 
Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud na Sokocu
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 (0) 33 287 554

Karakteristike: Zemljište 
Lokacija: Živinice
Ukupna površina nekretnine: 1.423 m2
Tip prodaje: javno nadmetanje (I sudska prodaja)
Cijena: pogledati u zaključku suda
Datum održavanja prodaje: 06.02.2024. u 09:00 sati
Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Živinicama
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: +387 (0) 61 687 316  lwo@raiffeisengroup.ba

Motorna vozila

Proizvođač: VOLKSWAGEN
Model: Golf 4
Godina proizvodnje: 2000
Tip prodaje: Prva javna prodaja
Cijena: 12.000,00 KM
Datum održavanja prodaje: 07.02.2024. u 10:00 h
Mjesto održavanja prodaje: Neposredno kod izvršenika
Detaljne informacije: LINK
Dodatna informacije: LINK
Kontakt informacije:
sanja.blzevic@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 33 398 334

Proizvođač: FORD 
Model: MONDEO AC karavan
Godina proizvodnje: 2003
Tip prodaje: Prva javna prodaja
Cijena: 5.000,00 KM
Datum održavanja prodaje: 
09.02.2024. u 09:30 h
Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Čitluku, u sobi br 10
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: sanja.blazevic@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 36 398 334

Oprema

Prodaja stečene imovine/imovine Banke

Stanovi

Karakteristike: Stan
Lokacija stana: Berlinska br. 2a, Modriča
Ukupna površina stana: 80 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Karakteristike: Stan 
Lokacija stana: Vjekoslava Vrančića br. 4, Mostar
Ukupna površina stana: 52 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Kuće

Karakteristike: Kuća površine 318 m2 i garaža 44 m2
Lokacija: Humska 328, Sarajevo
Ukupna površina nekretnine: 362 m2 
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637 

Poslovni objekti

Karakteristike: Poslovni prostor
Lokacija: Ulica Kneza Višeslava bb, Mostar
Ukupna površina nekretnine: 310 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Karakteristike: Privredna zgrada i ekonomsko dvorište
Lokacija: Sarajevo, Ilidža, Hrasnica, Industrijska zona Famos
Ukupna površina nekretnine: 2.062,75 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije:
adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Karakteristike: Osam (8) poslovnih prostora i jedan (1) garažni prostor
Lokacija imovine: Križanje ulica Cara Lazara bb i Kralja Aleksandra i Karađorđevića bb
Ukupna površina poslovnih prostorija: 3.081,54 m2
Ukupna površina garaže: 229,68 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637