Skip to main content

Ponuda nekretnina i pokretnina

Prodaja putem suda

Stanovi

Karakteristike: Troiposoban stan - vlasništvo 1/2 - Dobrinja
Lokacija: Troiposoban stan - Sarajevo, Novi Grad, Dobrinja
Ukupna površina nekretnine: 82 m2
Tip prodaje: Javno nadmetanje (sudska prodaja)
Cijena: 119.000,00 KM
Datum održavanja prodaje: 12.03.2024. u 10:00 sati
Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 33 251 722

Kuće

Poslovni objekti

Karakteristike: Stambeni objekat sa njivom i dvorištem
Lokacija: Olovo, Rosulje 
Ukupna površina nekretnine: 2948 m2
Tip prodaje: Javno nadmetanje (sudska prodaja)
Cijena: 58.666,00 KM
Datum održavanja prodaje: 20.03.2024. u 09:45 sati
Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Visokom
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 33 287 286
 

Karakteristike: Stambeni objekat, štala i zemljište
Lokacija: Sokolovići - okolina Sokoca
Ukupna površina nekretnine: 66 + 86 m2 + zemljište 109646 m2
Tip prodaje: javno nadmetanje (sudska prodaja)
Cijena: 138.608,40 KM
Datum održavanja prodaje: 17.04.2024. u 09:00 sati
Mjesto održavanja prodaje: Osnovni sud na Sokocu
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: kasna.naplata@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 (0) 33 287 554
 

Zemljište

Karakteristike: Zemljište sa kućom u izgradnji
Lokacija: Nahorevo, Sarajevo
Ukupna površina nekretnine: 358 m2
Tip prodaje: Javno nadmetanje (sudska prodaja)
Cijena: 232.845,00  KM
Datum održavanja prodaje: 09.04.2024. u 10:00 sati
Mjesto održavanja prodaje: Općinski sud u Sarajevu
Detaljne informacije: LINK
Dodatne informacije: LINK

Kontakt informacije: kasna-naplata.retail@raiffeisengroup.ba
Kontakt telefon: +387 33 251 722

Motorna vozila

Oprema

Prodaja stečene imovine/imovine Banke

Stanovi

Karakteristike: Stan
Lokacija stana: Berlinska br. 2a, Modriča
Ukupna površina stana: 80 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Karakteristike: Stan 
Lokacija stana: Vjekoslava Vrančića br. 4, Mostar
Ukupna površina stana: 52 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Kuće

Karakteristike: Kuća površine 318 m2 i garaža 44 m2
Lokacija: Humska 328, Sarajevo
Ukupna površina nekretnine: 362 m2 
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637 

Poslovni objekti

Karakteristike: Poslovni prostor
Lokacija: Ulica Kneza Višeslava bb, Mostar
Ukupna površina nekretnine: 310 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Datum održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Mjesto održavanja prodaje: U skladu sa uslovima iz oglasa
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Karakteristike: Osam (8) poslovnih prostora i jedan (1) garažni prostor
Lokacija imovine: Križanje ulica Cara Lazara bb i Kralja Aleksandra i Karađorđevića bb
Ukupna površina poslovnih prostorija: 3.081,54 m2
Ukupna površina garaže: 229,68 m2
Tip prodaje: Javni oglas o namjeri prodaje nekretnine
Cijena: U skladu sa uslovima iz oglasa 
Detaljne informacije: LINK
Kontakt informacije: adnan.tabakovic@raiffeisengroup.ba
Kontakt osoba: Tabaković Adnan 061/730-637

Karakteristike: Poslovni prostor u Sarajevu
Lokacija imovine: Himze Polovine 35, Sarajevo
Ukupna površina: 63 m2
Tip prodaje: javno nadmetanje (prodaja u stečajnom postupku)
Cijena: 205.128,00 KM
Datum održavanja prodaje: 29.05.2024. godine u 10.00 h
Mjesto održavanja prodaje: Prostorije COMACO TRADING DOO SARAJEVO, Himze Polovine 35, Sarajevo
Detaljne informacije: LINK

Kontakt informacije: lwo@raiffeisengroup.ba