Skip to main content

Nadzorni odbor Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

PETER JACENKO

Predsjednik

ELISABETH GEYER-SCHALL

Član Odbora

JASMINA SELIMOVIĆ

Član Odbora

MARKUS KIRCHMAIR

Zamjenik Predsjednika

MARKUS PLANK

Član Odbora

JOHANNES KELLNER

Član Odbora

ZINKA GRBO

Član Odbora

MENADŽMENT

Uprava Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

RAINER SCHNABL

Predsjednik Uprave

ANDREEA ACHIM

Članica Uprave

MIRHA KRIVDIĆ

Članica Uprave

EDIN HRNJICA

Član Uprave

KRESHNIK HALILI

Član Uprave

Odbor za reviziju Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

ALDA SHEHU

Član Odbora

BILJANA EKINOVIĆ

Član Odbora

MELIHA BAŠIĆ

Član Odbora

Odbor za reviziju Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina sa 31.12.2022

RENATE KATTINGER

Predsjednica Odbora

BENINA VELEDAR

Član Odbora

VOJISLAV PUŠKAREVIĆ

Član Odbora

ABID JUSIĆ

Član Odbora

NEDŽAD MADŽAK

Član Odbora