Skip to main content
Premium - 1

Nagrade i priznanja

Svake godine Raiffeisen banka primi veliki broj domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za različite segmente svog poslovanja. 

O nama - 1

Najbolja digitalna banka u BiH Global Finance

Godine: 2017, 2018.

 

Premium - 1

Najbolja banka u BiH Global Finance

Godine: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

O nama - 1

Banka godine The Banker

Godina: 2023.

O nama - 1

Najbolja banka u BiH EMEA Finance

Godine: 2017, 2018, 2019, 2020.

O nama - 1

Nagrada za najboljeg pružaoca kastodi usluga u BiH EMEA Finance

Godine: 2017, 2018, 2019.

 

Zlatni BAM za najveći dionički kapital Banke & Biznis

Godine: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

O nama - 1

Najbolja banka u BiH Euromoney

Godine: 2017, 2018, 2019, 2022.

O nama - 1

Najbolja banka za digitalna rješenja u BiH Euromoney

Godina: 2023.