Skip to main content
O nama - 1

Raiffeisen GRUPA

Raiffeisen grupu u BiH čini ukupno 5 članica, čije su djelatnosti bankarstvo, pružanje leasing usluga, upravljanje fondovima, trgovanje na berzi (BLSE), te zastupanje u osiguranju.

O nama - 1

Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo

Raiffeisen LEASING u Bosni i Hercegovini posluje više od 10 godina. Ponuda LEASING-a obuhvata široku paletu usluga finansijskog i operativnog leasinga, po mjeri klijenata.

Ova članica Raiffeisen grupe u BiH nudi moderan, individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja, uz nastojanje da klijentima bude pouzdan partner.

O nama - 1

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka, posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 2007. godine, kao član Banjalučke berze (BLSE) pružajući usluge u poslovanju sa hartijama od vrijednosti fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim. Također, nudi i usluge vezano za preuzimanja akcionarskih društava i usluge provođenja blok transakcija.

O nama - 1

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina

Osnovana 1992. godine,  danas je jedna od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini. Preko 1.200 zaposlenika Banke putem 92 poslovnice pruža usluge za oko 430.000 klijenata.

Mnogobrojna, kako domaća, tako i međunarodna priznanja, kao što su nagrade renomiranih magazina Global Finance, Euromoney te The Banker, potvrda su uspješnog poslovanja Banke.

Investiranje u nove tehnologije, iskusno i educirano osoblje koje se stalno usavršava, naglasak na individualnom pristupu klijentu, te uvođenje novih, savremenih proizvoda i usluga predstavljaju glavne faktore konkurentnosti Raiffeisen banke na bosanskohercegovačkom tržištu.

O nama - 1

Raiffeisen INVEST d.o.o. Sarajevo

Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo na tržištu Bosne i Hercegovine posluje od 2012. godine. Raiffeisen INVEST nudi nove investicijske proizvode na bh. tržištu koji su namijenjeni raznim profilima klijenata, u zavisnosti od nivoa prihvatljivog rizika i očekivanog povrata na ulaganje.

Osnovni principi i vrijednosti poslovanja Raiffeisen INVEST-a su građenje dugoročnih odnosa, posvećenost klijentu, te profesionalna usluga.

O nama - 1

Raiffeisen ASSISTANCE d.o.o. Sarajevo

Agencija za zastupanje u osiguranju Raiffeisen ASSISTANCE d.o.o. Sarajevo ima za cilj da krajnjim korisnicima olakša pristup svim vrstama osiguranja.

Ova članica Raiffeisen grupe u BiH posluje od 2010. godine. Uz potpuni pregled nad tržištem osiguranja, njeni stručni i profesionalni uposlenici pronalaze najbolju i najpovoljniju ponudu za svoje klijente, vodeći brigu o praćenju isteka ugovorenih polisa i pravovremenoj obnovi osiguranja.