Skip to main content
raiffeisen

Kodeks ponašanja RBI grupacije

Osnovne vrijednosti Raiffeisen grupacije

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina i svi njeni direktni i indirektni supsidijari u Bosni i Hercegovini, uključujući i Raiffeisen Leasing doo Sarajevo (u daljem tekstu Raiffeisen grupa u BiH), su članica RBI grupacije što je definisano Kodeksom ponašanja RBI grupacije.

Kodeks ponašanja RBI grupacije i odredbe Kodeksa su obavezujuće za sve zaposlenike unutar RBI grupacije, što uključuje i zaposlenike Raiffeisen grupe u BiH.

Osnovni principi upravljanja ovom grupacijom imaju svoje korijene u idejama F. W. Raiffeisena, koji je smatrao da bi sve ekonomske aktivnosti trebale biti usmjerene na društvenu solidarnost, samopomoć i održivost.

RBI grupacija je važan učesnik u ekonomiji, kako u Austriji, tako i u mnogim državama u kojima posluju. Zalažemo se za održivo korporativno upravljanje i društvenu odgovornost koja je s tim povezana. Našu ulogu u poslovnom svijetu karakteriše preuzimanje odgovornosti kako prema našim klijentima, zaposlenicima i dioničarima, tako i prema društvu u cjelini.Kodeks ponašanja RBI grupacije definiše osnovne vrijednosti naše banke i predstavlja temelj korporativne kulture koja je u skladu sa zakonom i usmjerena ka etičkim principima.

Kodeks obezbjeđuje da naše ponašanje u pogledu poslovanja i etičkih pitanja bude u skladu sa najvišim standardima zasnovanim na slijedećim vrijednostima:

  • Usredotočenost na klijenta
  • Profesionalnost
  • Kvalitet
  • Uzajamno poštovanje
  • Inicijativa
  • Timski rad
  • Poštenje

Ovo podrazumijeva dobro korporativno upravljanje.

Usklađenost sa ovim vrijednostima također ima za cilj održavanje i poboljšanje ugleda cijele RBI grupacije.