Skip to main content

Mjesečni kalendar ključnih ekonomskih objava u BiH

DatumInstitucijaIndikatorTip publikacijeReferentni period
2/7/18CBBHMonetarni pregledMjesečno saopštenjeDec-17
2/7/18CBBHKonsolidovani bilanca poslovnih banaka BiHMjesečno saopštenjeDec-17
2/7/18CBBHUkupni krediti i depoziti komercijalnih banakaMjesečno saopštenjeDec-17
2/7/18CBBHDevizne rezerve Centralne banke BiHMjesečno saopštenjeDec-17
2/7/18CBBHPregled prosječnih srednjih kursevaMjesečno saopštenjeDec-17
2/7/18CBBHStatistika kamatnih stopaMjesečno saopštenjeDec-17
2/15/18BHASProsječne mjesečne  neto plaće zaposlenihMjesečno saopštenjeDec-17
2/15/18BHASProsječne mjesečne bruto plaće zaposlenihMjesečno saopštenjeDec-17
2/20/18BHASStatistika turizma: dolasci i noćenja turista u BiHMjesečno saopštenjeDec-17
2/20/18BHASZaposleni po djelatnostimaMjesečno saopštenjeDec-17
2/20/18BHASRegistrovana nezaposlenostMjesečno saopštenjeDec-17
2/20/18BHASRobna razmjena BiH s inostranstvomMjesečno saopštenjeJan-17
2/20/18BHASIndeks potrošačkih cijena(CPI)Mjesečno saopštenjeJan-17
2/20/18BHASIndeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda (PPI)Mjesečno saopštenjeJan-17
2/23/18BHASIndeks obima industrijske proizvodnjeMjesečno saopštenjeJan-17
2/23/18BHASIndeks prometa distributivne trgovine u BiHMjesečno saopštenjeJan-17
2/23/18BHASGrađevinski radovi u inostranstvu od strane preduzeća iz BiHKvartalno saopštenjeQ4 2017
2/23/18BHASIndeks proizvodnje u građevinarstvu u BiHKvartalno saopštenjeQ4 2017