Skip to main content

Stambeni kredit : Kredit za kupovinu postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom

Pogodnosti i parametri

Fiksna kamatna stopa

Bez naknade za obradu kredita

Iznos kredita: do 146.687 KM

Rok otplate: do 15 godina

Kamatna stopa:

već od 3,29% (EKS 3,93%)*

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za Stambeni kredit za kupovinu postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom izračunata za fiksnu kamatnu stopu na iznos KM 80.000 i rok otplate 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, trošak osiguranja nekretnine i ostali troškovi konstituisanja hipoteke 

Ostale naknade za korisnika:

  • Nakada za vođenje kreditnog računa, 2,00 KM mjesečno;
  • Naknada za osiguranje kredita, u skladu sa važećom tarifom osiguravajućeg društva, i u ovisnosti procjenjene vrijednosti nekretnine 

Mjesečni anuitet

  • Za primjer iznosa kredita i perioda otplate iskazan u EKS- u iznos mjesečnog anuiteta je 1.447,83 KM

Instrumenti obezbjeđenja:

Hipoteka na nekretninu

Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika

na nekretnini koja se daje pod hipoteku i koja je vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita

Mjenica i administrativna zabrana na platu/trajni nalog

Namjena kredita:

kupovina postojeće stambene jedinice sa energetskim certifikatom / pasošem koji potvrđuju da je stepen energetske efikasnosti objekta za 30% bolji od zakonom definisanog minimuma. Stepen efikasnosti stambene jedinice se utvrđuje provjerom podataka iz energetskog certifikata/pasoša.

Valutna klauzula:

Krediti se odobravaju bez valutne klauzule

Ponuda vrijedi do 31.08.2024. godine

O nama - 1

Kontaktirajte nas ili ugovorite sastanak

Popunite formu  Ugovorite sastanak ili zatražite da Vas kontaktira uposlenik Banke, mi ćemo Vas pozvati u roku od 48 sati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.