Skip to main content

Western Union

Želite isplatu novca samo nekoliko minuta nakon njegovog slanja? Western Union je svjetska kompanija koja Vam omogućava pouzdan prenos novca u kratkom roku.

Karakteristike i prednosti

Odaberite valutu Vaše transkacije

Transakcije primanja i slanja novca na području Bosne i Hercegovine moguće je vršiti u BAM i EUR valuti.

Uz široku rasprostranjenost usluga Vam je lako dostupna Raiffeisen banka omogućava korištenje usluga Western Union sistema u Bosni i Hercegovini i to putem svojih poslovnica, te sljedećih podagenata: BH Pošta, Pošte Srpske, Nova banka

Izvršite transfer novca na brz i siguran način: Slanje i primanje novca u roku od nekoliko minuta
Imate mogućnost jednostavnog prijema/slanja novca: Za prijem i slanje novca nije nepohodan bankovni račun niti kreditna kartica ni primaocu ni pošiljaocu
Kao primalac nemate dodatnih troškova: Sve troškove Western Union transakcija plaća pošiljalac dok se primaocu isplaćuje cijeli iznos bez naknade

Kako poslati/primiti novac putem Western Uniona?

Tarife slanja novca u EUR valuti 

naknada

od

do

                           -  

          100.00

      4.00

                  100.01

          200.00

      7.00

                  200.01

          300.00

      11.00

                  300.01

          400.00

      15.00

                  400.01

          500.00

      18.00

                  500.01

          650.00

      24.00

                  650.01

         1,500.00

      25.00

                1,500.01

       10,000.00

      35.00

Tarife slanja novca u KM valuti

iznos

naknada

od

do

                                            -  

                     200.00

                          8.00

                                   200.01

                     400.00

                        14.00

                                   400.01

                     600.00

                        22.00

                                   600.01

                     800.00

                        30.00

                                   800.01

                   1,000.00

                        36.00

                                 1,000.01

                   1,300.00

                        48.00

                                1,300.01

                  3,000.00

                        50.00

                                3,000.01

                20,000.00

                        70.00

Napomena: Maksimalan iznos slanje novca putem Western Union-a iznosi 10,000.00 EUR (protuvrijednost u KM valuti).

Za više informacija posjetite Vama najbližu poslovnicu Raiffeisen banke ili pozovite Western Union operatera na 081 92 92 92.