Skip to main content
tenderi - 1

Aktuelni tenderi u Raiffeisen banci

IT tenderi

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

10.06.2024.

Rok za dostavljanje ponuda:

24.06.2024. do 14:00h

Kontakt:

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

11.06.2024.

Rok za dostavljanje ponuda:

18.06.2024. do 14:00h

Kontakt :

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Ostali tenderi

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

10.05.2024.  

Rok za dostavljanje ponuda:

28.05.2024.  12:00:00

Kontakt :

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurementOsnovne informacije

Datum objave tendera:

21.05.2024.  

Rok za dostavljanje pitanja:

27.05.2024.  14:00:00

Rok za dostavljanje ponuda:

03.06.2024.  16:00:00

Kontakt :

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurementOsnovne informacije

Datum objave tendera:

23.05.2024  

Rok za dostavljanje ponuda:

03.06.2024  16:00:00

Kontakt :

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

24.05.2024  

Rok za dostavljanje ponuda:

04.06.2024  16:00:00

Kontakt :

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

24.05.2024.  

Rok za dostavljanje ponuda:

08.06.2024.  14:00:00

Kontakt:

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

24.05.2024.  

Rok za dostavljanje pitanja:

29.05.2024.  15:00:00

Rok za dostavljanje ponuda:

07.06.2024.  16:00:00

Kontakt:

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

24.05.2024.  

Rok za dostavljanje pitanja:

29.05.2024.  15:00:00

Rok za dostavljanje ponuda:

07.06.2024.  16:00:00

Kontakt:

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Osnovne informacije

Datum objave tendera:

04.06.2024.  

Rok za dostavljanje pitanja:

10.06.2024.  15:00:00

Rok za dostavljanje ponuda:

18.06.2024.  16:00:00

Kontakt:

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement

Datum objave tendera:

07.06.2024.  

Rok za dostavljanje ponuda:

24.06.2024.  12:00:00

Kontakt :

procurement.rbbh@raiffeisengroup.ba

Način dostavljanja ponuda:

iProcurement