Skip to main content

E -Trading

E-Trading je usluga putem koje Vam Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina omogućava da direktno izdajete naloge za trgovinu na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira (SASE) putem interneta. 

E -Trading

E-Trading je usluga putem koje Vam Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina omogućava da direktno izdajete naloge za trgovinu na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira (SASE) putem interneta. Korištenje aplikacije je jednostavno, a preduslov je da imate zaključen Ugovor o obavljanju brokerskih poslova sa Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina te podnesete Zahtjev za  korištenje Raiffeisen E-Trading  servisa.

Dizajn bez naslova - 1

Sarajevska berza -burza: Praćenje trgovanja vrijednosnim papirima

  • Putem SASE Observerske stanice (OBS), koju ugovarate sa SASE, možete pratiti trgovanje na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira u realnom vremenu. Na raspolaganju su Vam korisne informacije o vrijednosnim papirima, prometu, najboljoj kupovnoj/prodajnoj cijeni te o dubini tržišta.Informacije o naknadama za OBS  možete pogledati ovdje>

Kontaktirajte nas

investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba

Nadira ČenanovićE-mail: nadira.cenanovic@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 647

Aida MurselovićE-mail: aida.murselovic@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 768

Dokumenti

Detaljnije informacije potražite u našim zvaničnim dokumentima.