Skip to main content

Kasko osiguranje

Obezbijedite dodatnu sigurnost za Vaše vozilo!

Šta je Kasko osiguranje?

Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje a uslove i obim pokrića određuje osiguravajuća kuća. Ovo osiguranje pokriva osigurane slučajeve uslijed kojih je došlo do oštećenja, uništenja i nestanka osiguranog vozila ili drugih predmeta za koje je zaključeno kasko osiguranje.

Najčešće postavljana pitanja

Kasko osiguranje pokriva štetu i kad je za njen nastanak odgovoran vozač koji je upravljao vozilom.

Osnovica za obračun premije je novonabavna vrijednost vozila na dan zaključenja ugovora osiguranju (polise osiguranja i predstavlja sumu osiguranja. Suma osiguranja je jednaka za sve vrijeme trajanja osiguranja.

Sve vrste motornih vozila na kopnu, kao i tračna vozila te radne mašine i njihove sastavne dijelove.

Šteta se prijavljuje osiguravajućoj kući odmah po nastanku štetnog događaja a najkasnije tri dana od štete.

 • Prometna nezgoda (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće i sl),
 • Pad ili udar nekog predmeta,
 • Požar,
 • Šteta na električnoj instalaciji koja je posljedica pregaranja električne instalacije na vozilu,
 • Eksplozija,
 • Oluja i tuča,
 • Snježna lavina,
 • Pad zračne letjelice,
 • Manifestacija i demonstracija,
 • Krađa, teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, za sva motorna vozila. 
 • Krađom se smatra svako protupravno oduzimanje vozila. Ne smatra se krađom otuđenje vozila zajedno sa ključeivima ili potvrdom o registraciji,
 • Zlonamjerni postupak ili obijest trećih osoba,
 • Oštećenje tapaciranih dijelova vozila.