Skip to main content

Makroekonomski pokazatelji

      2008200920102011201220132014201520162017e  
BDP i realna ekonomija           
Nominali BDP (mlrd EUR)13,012,713,013,413,413,714,014,615,316,117,0
Realni BDP (% yoy)5,4-3,00,91,0-0,82,31,23,13,12,52,8
Nominali BDP per capita (EUR)3.3363.2483.3283.4483.4523.5313.6143.7843.9674.1794.421
Industrijska proizvodnja (% yoy)7,3-3,31,65,6-5,26,70,12,64,33,64,8
Indeks trgovine na malo (% yoy)n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.4,51,87,87,05,26,0
Privatna potrošnja (% yoy)5,3-4,50,1-0,2-0,70,01,91,81,71,91,7
Bruto investicije (% yoy)14,9-28,3-15,614,14,0-3,08,22,910,85,88,0
Izvoz roba i usluga (% yoy)1,2-3,213,94,60,07,84,26,89,510,18,0
Uvoz roba I usluga (% yoy)10,1-14,32,52,90,7-0,27,70,77,07,26,0
Platni bilans           
Tekuči račun (mlrd EUR)-1,8-0,8-0,8-1,3-1,2-0,7-1,0-0,8-0,8-0,8-1,0
Tekući račun (u % od BDP-a)-13,8-6,4-6,0-9,5-8,6-5,3-7,4-5,7-5,1-5,0-5,9
Sekundarni dohodak (mlrd EUR)2,01,71,81,81,91,92,01,81,81,81,9
Sekundarni dohodak (u % od BDP-a)15,013,513,913,514,013,814,512,511,911,211,9
Neto priliv DSI (mlrd EUR)0,70,20,30,30,30,20,40,20,20,40,5
Neto priliv DSI (u % BDP-a)5,21,42,12,61,91,32,91,71,62,22,7
Izvoz roba (mlrd EUR)3,42,83,64,24,04,34,44,64,85,76,1
Uvoz roba (mlrd EUR)8,36,37,07,97,87,88,38,18,39,39,8
Trgovinski balans (mlrd EUR)-4,9-3,5-3,3-3,7-3,8-3,5-3,8-3,5-3,4-3,6-3,7
Trgovisnki bilans (u % od BDP-a)-37,5-27,5-25,7-27,8-28,2-25,4-27,5-24,0-22,6-22,5-21,8
Strane rezerve (u % od BDP-a)3,23,23,33,33,33,64,04,44,95,25,7
Cijene, plate i nezaposlenost           
Potrošačke cijene (% yoy)7,4-0,42,13,72,1-0,1-0,9-1,0-1,11,31,8
Proizvođačke cijene (% yoy)8,6-3,20,93,81,3-2,2-0,20,6-2,33,02,5
ILO stopa nezaposlenosti (%)23,424,127,227,628,027,527,527,725,420,518
Prosječna bruto plata (EUR)569,2615,3622,0649,7659,7660,2659,3659,2665,0673,9708,1
Prosječna bruto plata (% yoy)16,78,11,14,41,50,1-0,10,00,91,35,1
Fiskalni balans           
Konsolidovani budžet vlade (u % BDP)-2,2-4,4-2,5-1,3-2,0-2,2-2,00,71,21,0-0,5
Javni dug (mlrd EUR)29,033,437,438,040,038,942,141,840,440,840,0
Javni dug (u % BDP-a)3,84,24,95,15,45,35,96,16,26,16,2
Vanjski dug (mlrd EUR)2,22,73,23,43,73,84,24,34,44,34,3
Unutrašnji dug (mlrd EUR)1,61,61,61,71,71,51,71,81,81,81,9
Indikatori bankarskog sektora           
Ukupna aktiva (mlrd EUR)10,610,610,611,011,211,812,312,813,314,315,3
Ukupna aktiva (u % BDP-a)81,383,281,981,983,686,187,987,387,389,290,4
Ukupni krediti (mlrd EUR)7,27,07,27,68,08,28,48,68,89,39,9
Ukupni depoziti (mlrd EUR)6,16,26,46,66,87,37,98,59,110,110,9
Nekvalitetni krediti (NPL)3,15,911,411,813,515,114,213,711,810,89,8
Povrat na aktivu (ROA)0,40,1-0,60,70,7-0,10,80,31,11,71,5
Povrat na kapital (ROE)4,20,8-5,55,85,1-0,55,42,07,311,710,58

Kontaktirajte nas

investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba

Ivona Zametica

E-mail: ivona.zametica@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 784

Asja Grđo

E-mail: asja.grdjo@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 645