Skip to main content

UNIQO dječije osiguranje

Omogućimo svojoj djeci najbolji mogući početak da rastu bezbrižno i da imaju sigurnu budućnost. 

UNIQO dječije osiguranje

Svi želimo svojoj djeci omogućiti najbolji mogući početak jer želimo da rastu bezbrižno i da imaju sigurnu budućnost. Zato već danas darujte sigurnost svom djetetu! Omogućite svom djetetu bolje obrazovanje, kupovinu automobila, odlazak na putovanje ili prvu investiciju.

Dizajn bez naslova - 1

Najčešće postavljana pitanja

To je finansijska sigurnost djeteta u trenutku kada odluči da se osamostali. U slučaju da se ugovaraču dogodi ono najgore, UNIQA Osiguranje d.d. preuzima obavezu daljnjeg plaćanja premije do isteka osiguranja. Ukoliko se djetetu dogodi ono najgore,
UNIQO dječije osiguranje omogućava povrat do tada uplaćene premije osiguranja plus isplatu do tada pripisane dobiti.

UNIQO dječije osiguranje se može zaključiti od djetetovog rođenja do 14. godine njegovog života, a istek osiguranja je između 18. i 25. godine života djeteta.

UNIQO dječije osiguranje se može zaključiti u trajanju od 5 do 25 godina u zavisnosti od pristupne dobi djeteta i ugovarača.

Prema Vašem izboru premiju možete uplaćivati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje.

Kada Vaše dijete stekne zrelost za donošenje životnih odluka, moći će da iskoristi novac koji ste prethodnih godina ulagali u njegovu budućnost.
 
Primjer:
Gđa Irma K., 31-godišnja majka želi osigurati finansijsku pomoć svom tek rođenom dječaku Nedimu, u trajanju od 19 godina i uplaćuje godišnju premiju od 1.200,00 KM (mjesečno 100 KM) tokom trajanja osiguranja.
Osigurani slučajeviNaknada
Doživljenje isteka trajanja osiguranja

21.776KM 

+ cjelokupna ostvarena dobit*

+ nagrada za odlikaše 653KM

Smrt osiguranika usljed bolesti ili nezgode za vrijeme trajanja osiguranja

Do tada uplaćena premija

+ do tada ostvarena dobit*

Smrt ugovarača uslijed bolesti ili nezgode za vrijeme trajanja osiguranja

UNIQA Osiguranje d.d. preuzima obavezu daljnjeg plaćanja premije do isteka osiguranja, nakon čega se isplaćuje iznos od 21.776 KM 

+ cjelokupna ostvarena dobit*

+ nagrada za odlikaše 653 KM

* Dobit je iznos koji se pripisuje svakoj polisi životnog osiguranja sa štednom komponentom osiguranja nakon isteka druge godine osiguranja.

Nagrađujemo odlikaše!

Ukoliko Vaše dijete završi sve razrede srednje škole sa odličnim uspjehom, nagradit ćemo ga sa 3% od osigurane sume!

Besplatni Raiffeisen CLUB paket - 1

Dokumenti

Detaljnije informacije potražite u našim zvaničnim dokumentima.