Skip to main content

Namjenski krediti: Kredit za adaptaciju / rekonstrukciju stambene jedinice uz energetsku efikasnost

Iznos kredita: do 39.100 KM

Rok otplate: do 10 godina

Kamatna stopa:

FIKSNA većod 3.99% (EKS 5,56%)*

Bez naknade za obradu kredita

Ponuda vrijedi do 31.08.2024. godine

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za namjenski krediti za adptaciju/rekonustrukciju stambene jedinice uz energetsku efikasnost izračunata za fiksnu kamatnu stopu na iznos 20.000 KM i rok otplate 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, te trošak osiguranja.

Ostale naknade za korisnika:

 • Nakada za vođenje kreditnog računa, 2.00 KM mjesečno
 • Naknada za osiguranje kredita, u skladu sa važećom tarifom osiguravajućeg društva, u izračunu EKS-a premijska stopa iznosi 2,75%.

Mjesečni anuitet

 • Za primjer iznosa kredita i perioda otplate iskazan u EKS-u iznos mjesečnog anuiteta je 368,24 KM

Instrumenti obezbjeđenja:

Mjenica

Administrativna zabrana na platu/trajni nalog

Osiguranje kredita

Valutna klauzula:

Krediti se odobravaju bez valutne klauzule

Koje su Vaše koristi?

 • Povoljni uslovi kreditiranja, uz fiksne kamatne stope
 • Ušteda energije od 30% i više
 • Zaštita životne sredine smanjenjem emisije gasova koji zagađuju okolinu
 • Povećanje vrijednosti nekretnine

Šta se može finansirati?

Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumjeva:

 • Zamjena starih sistema grijanja
 • Izolacija spoljnih zidova i krovova,
 • Podna izolacija
 • Zamjena spoljnih prozora i vrata
 • Zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima,
 • Zamjena pumpi centralnog grijanja
 • Ugradnju solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu
 • Zamjenu sijalica

Kupovina kućnih aparata sa EU naljepnicom kalse A+ i bolje:

 • Rashladni uređaji (frižideri),
 • Mašine za pranje veša,
 • Mašine za pranje suđa,
 • Pećnice,
 • Klima uređaji 
O nama - 1

Kontaktirajte nas ili ugovorite sastanak

Popunite formu  Ugovorite sastanak ili zatražite da Vas kontaktira uposlenik Banke, mi ćemo Vas pozvati u roku od 48 sati i odgovoriti na sva Vaša pitanja.