Skip to main content

Raiffeisen Direkt SMS

Pouzdan uvid u Vaše finansije!

Imate mogućnost brzog i sigurnog pristupa informacijama.

Informacije su Vam dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici.

Koristite jedinstveni broj za slanje SMS poruka 091 024 024.

Benefiti Direkt SMS

Šta Vam omogućava Raiffeisen Direkt SMS?

Provjeriti stanje računa za:

  • Tekući račun/Debitnu karticu,
  • Revolving kreditnu karticu,
  • Mastercard Shopping karticu,
  • Charge karticu,
  • A vista štedni račun u KM i stranoj valuti,
  • Žiro račun u KM i stranoj valuti.Informisati se o minimalnom iznosu uplate putem SMS obavijesti za:
  • MasterCard/Visa Credit i/ili Charge kartice,
  • MasterCard Shopping kartice.
O nama - 1

Naknade

Ugovaranje usluge – bez naknade.

1,85 KM mjesečno.

Bez naknade za zatvaranje servisa.

Kako možete postati korisnik usluge Raiffeisen Direkt SMS?

Korisnik usluge Raiffeisen Direkt SMS može biti svaki klijent Banke, domaće i strano fizičko lice koje je vlasnik tekućeg računa u Banci (debitne kartice) te mobilnog uređaja. Dovoljno je da popunjenu i potpisanu pristupnicu predate u Vama najbližu poslovnicu Banke. Ukoliko ste korisnik Raiffeisen internet bankarstva, uslugu Raiffeisen Direkt SMS možete ugovoriti samostalno putem ovog servisa.