Skip to main content

Bankarstvo na Viberu

Brzo i lako pošaljite novac Vašim prijateljima iz Viber imenika!

O nama - 1

Šta Vam omogućava bankarstvo na Viberu?

  • Pošaljite novac svim osobama iz Vašeg Viber imenika koji imaju otvoren račun u BiH, bez obzira da li su klijenti Raiffeisen banke,
  • Primite novac na račun u BiH koji Vi izaberete, bez obzira da li je isti otvoren u Raiffeisen banci,
  • Pregledajte stanje svih kartičnih i a vista računa koje imate otvorene u Raiffeisen banci, te promet zadnjih pet transakcija po svakom od ovih računa,
  • Izvršite prenos sredstava između vlastitih kartičnih i a vista računa koje imate otvorene u Raiffeisen banci,
  • Izmirite obaveze po kreditnim karticama koje imate u Raiffeisen banci,
  • Pregledajte naloge za plaćanje koji su izvršeni putem Viber aplikacije.

Kako možete postati korisnik?

Korisnik usluge Raiffeisen bankarstva na Viberu može biti svaki klijent Banke, domaće i strano fizičko lice koje je vlasnik tekućeg računa u Banci (debitne kartice) te pametnog mobilnog uređaja sa instaliranom aplikacijom Vibera.

Video - Digitalni servisi sigurnost