Skip to main content

Bankarstvo na Viberu

Brzo i lako pošaljite novac Vašim prijateljima iz Viber imenika!

Koristite Raiffeisen bankarstvo na Viberu i plaćajte iz sigurnosti Vašeg doma.

Brzo i lako pošaljite novac Vašim prijateljima iz Viber imenika!

Uslugu možete koristiti 24 sata dnevno

Možete poslovati s Bankom kada Vi to želite bez obzira na radno vrijeme poslovnica.

Štedite Vaš novac

Povoljnije naknade za realizaciju naloga.

Štedite Vaše vrijeme

Bez čekanja u redovima na šalteru.

Poslujte s Bankom sigurno

Zagarantovana diskrecija uz primjenu najsavremenijih zaštitnih tehnologija.

Šta Vam omogućava bankarstvo na Viberu?

  • Pošaljite novac svim osobama iz Vašeg Viber imenika koji imaju otvoren račun u BiH, bez obzira da li su klijenti Raiffeisen banke,
  • Primite novac na račun u BiH koji Vi izaberete, bez obzira da li je isti otvoren u Raiffeisen banci,
  • Pregledajte stanje svih kartičnih i a vista računa koje imate otvorene u Raiffeisen banci, te promet zadnjih pet transakcija po svakom od ovih računa,
  • Izvršite prenos sredstava između vlastitih kartičnih i a vista računa koje imate otvorene u Raiffeisen banci,
  • Izmirite obaveze po kreditnim karticama koje imate u Raiffeisen banci,
  • Pregledajte naloge za plaćanje koji su izvršeni putem Viber aplikacije.
O nama - 1

Naknade

Ugovaranje usluge – bez naknade.

Bez mjesečne naknade (uz naknadu za naloge realizovane putem digitalnih servisa).

Bez naknade za zatvaranje servisa.

Kako možete postati korisnik?

Korisnik usluge Raiffeisen bankarstva na Viberu može biti svaki klijent Banke, domaće i strano fizičko lice koje je vlasnik tekućeg računa u Banci (debitne kartice) te pametnog mobilnog uređaja sa instaliranom aplikacijom Vibera.

Video - Digitalni servisi sigurnost