Skip to main content

Automatska provjera stanja računa putem telefona!: Raiffeisen direct phone

081 92 92 92

Putem Raiffeisen direct phone usluge moguće je automatski provjeriti stanje po računima svih Raiffeisen debitnih i kreditnih kartica, kao i stanje tekućih, žiro i štednih računa otvorenih u Raiffeisen banci – i  to 24 h dnevno, sedam dana u sedmici putem telefona.

Raiffeisen direct phone uslugu može koristiti vlasnik štednog ili žiro računa otvorenog u Raiffeisen banci, kao i osnovni korisnik debitne ili kreditne kartice u izdanju Raiffeisen banke.Raiffeisen direct phone uslugu mogu koristiti samo fizička lica/klijenti koji su državljani BiH.

Da bi se Raiffeisen direct phone usluga mogla koristiti potrebno je najprije pozvati Raiffeisen direct info 081 92 92 92 i povezati se sa operaterima. Operateri telefonski vrše registraciju korisnika ove usluge, nakon čega korisnik dobiva svoj PIN broj za korištenje iste. Sa dodijeljenim PIN brojem korisnik usluge obavlja svaku buduću telefonsku provjeru stanja svojih računa. 

U slučaju da korisnik zaboravi ili izgubi svoj PIN, isti se reizdaje na isti način kao i prvi put i to potpuno besplatno.

Bez dodijeljenog PIN broja od strane Raiffeisen banke korištenje Raiffeisen direct phone usluge nije moguće. Dodijeljeni PIN broj koristi se samo za korištenje Raiffeisen direct phone usluge i ne treba ga ni na koji način dovoditi u vezu sa PIN brojem za korištenje platnih kartica u izdanju Raiffeisen banke!

Provjera stanja računa vrši se u nekoliko jednostavnih koraka:1.    potrebno pozvati Raiffeisen direkt info 081 92 92 92 nakon čega pristupate glavnom izborniku. Da biste pristupili opciji provjere stanja računa, potrebno je birati broj 3. Nakon toga tražit će se biranje broja 1.

2.    nakon što birate broj 1, čut ćete poruku: "Molim unesite broj računa". Broj računa unosi se na sljedeći način:Za debitne kartice potrebno unijeti šesnaestocifreni broj transakcijskog računa,Za kreditne kartice potrebno unijeti jedanaestocifreni broj kartičnog računa sa izvoda,Za štedne i žiro račune potrebno unijeti jedanaestocifreni broj partije; ukoliko štedni ili žiro račun u sebi sadrži znak »crtica«, umjesto istog potrebno je unijeti znak »zvjezdica« (*).
Nakon unosa broja računa, isti je potrebno potvrditi pritiskom tipke »rešetka« (#) na telefonu.

3.    Nakon potvrde računa, uslijedit će poruka: "Molim unesite Vaš PIN". Nakon unosa PIN broja za korištenje Raiffeisen direkt phone usluge, isti je potrebno potvrditi pritiskom tipke »rešetka« (#) na telefonu.

4.    Uslijedit će automatska govorna poruka sa stanjem računa.

5.    Za povratak na prethodni korak u bilo kojem dijelu, dovoljno je birati broj 9.

Korištenje Raiffeisen direct phone usluga je potpuno besplatno

Postoji jedino trošak telefonskog poziva koji snosi korisnik usluge

Kontaktirajte nas

Kontakt centar: 033 755 010 ili 081 92 92 92
Email: info.rbbh@raiffeisengroup.ba