Skip to main content

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Raiffeisen BANK pruža profesionalnu brigu za svu domaću i inostranu finansijsku imovinu u koju investirate. 

Na raspolaganju Vam je tim stručnjaka koji pružaju uslugu primjenom svjetskih standarda u kombinaciji s lokalnim znanjem i međunarodnim iskustvom. Kvaliteta usluge potvrđena je i na međunarodnoj razini nagradama vodećih publikacija u području skrbničke industrije - "Global Custodian" i "Global Finance". 

Licence

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina prva je banka u našoj državi sa dozvolom za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje skrbničkih poslova u Federaciji BiH  dobila je 09.05.2006. godine (Br. 04-19-162/06 na neodređeno vrijeme), a 05.01.2007. godine i dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje skrbničkih poslova u ovom entitetu (Br. 01-UP-051-37/07. Dozvola važi do 05.01.2025. godine).

Prednosti:

Tailor-made rješenja (Individualan, klijentu usmjeren pristup)
Profesionalno vođenje vlasničkih pozicija
Diskrecija pri vođenju računa
Custody news service – obzebjeđujemo dostavu ključnih, aktuelnih novosti s domaćeg tržišta te iz regije i svijeta
Jedinstven kontakt za plaćanje i poravnanje (settlement) transakcija vrijednosnim papirima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu
Administrativni angažman klijenta sveden na najmanju mjeru – potpisivanjem samo jednog ugovora s nama imate pristup velikom broju svjetskih tržišta

Usluga skrbništva namijenjena je svim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama. To mogu biti:

Globalne i regionalne skrbničke banke

Osiguravajuća društvaInvesticijski fondovi

Ostala pravna i fizička lica koja ulažu u vrijednosne papire

Banke i ostali institucionalni investitori

Čuvanje vrijednosnih papira

Plaćanje i poravnanje vrijednosnih papira prema instrukcijama klijenta – investitora

Izvještavanje o stanju i promjenama na skrbničkim računima

Praćenje korporativnih radnji, obavještavanje klijenta o njima te njihovo provođenje

Usluge zastupanja na skupštinama društava

Prikupljanje prihoda pristiglih na ime imovine na skrbništvu

Izvještavanje o novostima na tržištu kapitala

Vrijednosni papiri na skrbničkom računu ne ulaze u imovinu skrbnika niti u likvidacijsku ili stečajnu masu!

Kontaktirajte nas

investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba
 
Draženko Bobaš
E-mail: drazenko.bobas@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 153
 
Boris Miškić
E-mail: boris.miskic@raiffeisengroup.ba
Tel.: +387 33 287 778