Skip to main content

Osiguranje imovine

Vašu polisu osiguranja potražite u najbližoj poslovnici Raiffeisen banke u Federaciji BiH!

Mislite na vrijeme i spavajte bezbrižno!

Nijedno mjesto nije poput doma. U njega ste uložili ljubav, vrijeme, trud i godine napornog rada. Osiguranje porodične kuće ili stana pokriva rizike koji u trenutku mogu uništiti sve što ste godinama vrijedno stvarali.

Nastanjeni stambeni objekti sa pomoćnim objektima (garaža, kotlovnica, podrumi i sl.),Stvari u stambenim objektima,Brojila za struju, vodu i plin.

 • Udar groma
 • Eksplozija
 • Oluja
 • Grad/Tuča
 • Udar nepoznatog motornog vozila u osigurani objekat
 • Pad vazdušne letjelice
 • Manifestacije i demonstracije
 • Dodatno osiguranje imovine pokriva sljedeće rizike:
 • Izliv vode iz instalacionih cijevi
 • Provalna krađa i razbojništvo
 • Lom stakla
 • Odgovornost prema trećim licima
 • Naknada za zamjenski prostor

Polisa osiguranja se zaključuje na neodređeno trajanje, sa automatskom obnovom na godišnjem nivou (uz mogućnost raskida ili promjene uslova iz ugovora).

Zaključenjem polise osiguranja imovine ostvarujete pravo na uslugu kućne asistencije koja podrazumjeva pružanje pomoći osiguraniku 24 sata 365 dana u godini. Ova usluga obuhvata asistenciju bravara, vodoinstalatera, električara, staklara, te opravku grijanja a vrijedi za do 3 slučaja u toku jedne godine osiguranja.

 • Usluga kućne asistencije
 • Bonus
 • Osiguranje objekata i stvari bez amortizacije
 • Mogućnost online plaćanja uz popust do 40%

Odabirom bilo kojeg paketa osiguranja, ostvarujete pravo na kućnu asistenciju koja podrazumijeva hitne intervencije:
• bravara
• stolara
• električara
• vodoinstalatera
• staklara
• opravke grijanja

Usluga kućne asistencije je dostupna 24 sata i 365 dana u godini. Pozivom na broj 033 263 684 majstor dolazi na kućnu
adresu i pruža pomoć u trajanju od jednog sata po jednom dolasku. Pravo na popravke ostvarujete tri puta u toku godine.

Bonus je poseban popust na cijenu polise osiguranja koji se obračunava osiguraniku koji kroz određeni period osiguranja nije imao prijavljenih šteta. Svaka godina bez štetnog događaja Vam donosi bonus do 25%.

Kod osiguranja Vašeg doma, koji nije stariji od 60 godina, u obzir se neće uzimati stepen amortizacije (istrošenosti). Stvari u Vašem domu su također osigurane na novonabavnu cijenu, bez uzimanja u obzir stepena amortizacije.

Premija osiguranja se obračunava na osnovu kvadrature stambenog objekta, a plaća se na godišnjem nivou, jednokratno ili na rate.

U slučaju da ispunite sljedeće uslove ostvarujete pravo na dodatne popuste:

• jednokratno plaćanje 10% popusta
• neodređeno trajanje osiguranja 10% popusta
• posjedovanje ulaznih vrata sa sigurnosnom bravom 10% popusta