Skip to main content

Testnikurs

Aktuelna kursna lista

Raiffeisenbank d.d. zadržava pravo usklađivanja kursne / tečajne liste u skladu sa promjenama na tržištu stranih sredstava plaćanja.

Kursevi su izraženi u konvertibilnim markama (KM).