Skip to main content

Indukcijske petlje za osobe sa oštećenim sluhom u 32 poslovnice

Banka u svoje 32 poslovnice ima postavljene indukcijske petlje koje olakšavaju komunikaciju osobama sa oštećenim sluhom koje koriste slušni aparat.
Kada netko sa slušnim aparatom obavlja razgovor sa zaposlenikom banke koji na radnom mjestu ima postavljenu indukcijsku petlju, tada zvukove umjesto zrakom prima pomoću električnih signala.
Na ovaj način zvukovi su jasniji i bez smetnji, što korisniku slušnog aparata olakšava da čuje razgovore u poslovnici.

Poslovnica

Adresa

Grad

Filijala Skenderija

Valtera Perića 20

SARAJEVO

Filijala Novo Sarajevo

Kolodvorska 12

SARAJEVO

Filijala Ilidža

Rustempašina bb

SARAJEVO

Filijala Centar

Zmaja od Bosne bb

SARAJEVO

Filijala Goražde

Titova bb

SARAJEVO

Filijala Pale

4 juni br 17

SARAJEVO

Filijala Čitluk

Broćanski trg1

MOSTAR

Filijala Široki Brijeg

Ulica pobijenih franjevaca3

MOSTAR

Filijala Livno

Trg kralja Tomislava bb

MOSTAR

Filijala Trebinje

Vuka Mićunovića bb

MOSTAR

Filijala Konjic

Suhi do bb

MOSTAR

Filijala Mostar

Kneza Domagoja bb

MOSTAR

Filijala Tuzla

15 Maja bb

TUZLA

Filijala Tuzla 2

RK Omega-Univerzitetska 16

TUZLA

Filijala Brčko

Reisa Džemaludina Čauševića 10

TUZLA

Filijala Bijeljina

Karadjordjeva bb

TUZLA

Filijala Bihać

Pape Ivana Pavla II br.4

BIHAĆ

Filijala Cazin

Cazinskih brigada bb

BIHAĆ

Filijala Sanski Most

Muse Čazima Ćatića 24

BIHAĆ

Filijala Velika Kladuša

Maršala Tita, Diletacija C

BIHAĆ

Filijala Bosanska Krupa

Trg Alije Izetbegovića bb

BIHAĆ

Filijala Banja Luka

Vase Pelagića 2

BANJA LUKA

Filijala Prijedor

Majora Milana Tepića bb

BANJA LUKA

Filijala Gradiška

Vidovdanska bb

BANJA LUKA

Filijala Banja Luka 2

Vojvode S. Stepanovića bb

BANJA LUKA

Filijala Doboj

Svetog Save 2

BANJA LUKA

Filijala Zenica

Maršala Tita bb

ZENICA

Filijala Travnik

Konatur bb

ZENICA

Filijala Visoko

Alije Izetbegovića 1

ZENICA

Filijala Kakanj

Alije Izetbegovica bb

ZENICA

Filijala Vitez

Poslovni centar PC 96-2

ZENICA

Filijala Tešanj

Titova  2

ZENICA