Skip to main content
obavijest

Obavještenje za klijente - pravna lica

Obavještavamo vas da će se usluga plaćanja elektronskog naloga sa transakcijskog računa na drugu Banku putem žiro kliringa, uključujući i EFT nalog od 01.08.2024. primijenjivati po naknadi 1,00 KM umjesto dosadašnjih 0,75 KM.


Obavještavamo vas da će od 01.08.2024. biti na snazi novi Opšti uslovi za korištenje usluge pologa pazara i podizanja gotovine pravnih lica na BankomatiQ multifunkcionalnim bankomatima Raiffeisen banke. 


Isti će biti raspoloživi na zvaničnoj web stranici Banke.