Skip to main content
skrbnistvo nad vrijednosnim papirima

Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

Usluga

Raiffeisen banka  pruža profesionalnu brigu za svu domaću i inostranu finansijsku imovinu u koju investirate. Na raspolaganju vam je tim stručnjaka koji pružaju uslugu primjenom svjetskih standarda u kombinaciji s lokalnim znanjem i međunarodnim iskustvom.  

 

Ko su korisnici skrbničkih usluga?

Usluga skrbništva namijenjena je svim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama. To mogu biti:

 • Globalne i regionalne skrbničke banke
 • Osiguravajuća društva
 • Investicijski fondovi
 • Ostala pravna i fizička lica koja ulažu u vrijednosne papire
 • Banke i ostali institucionalni investitori

Prednosti

 • Tailor-made rješenja!
 • Individualan, klijentu usmjeren pristup!
 • Profesionalno vođenje vlasničkih pozicija!
 • Diskrecija pri vođenju računa!
 • Direktna i jednostavna komunikacija!
 • Jedinstven kontakt za plaćanje i poravnanje (settlement) transakcija vrijednosnim papirima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu!
 • Administrativni angažman klijenta sveden na najmanju mjeru – potpisivanjem samo jednog ugovora s nama imate pristup velikom broju svjetskih tržišta! 

Custody news service

Obezbjeđujemo dostavu ključnih, aktualnih novosti s domaćeg tržišta te iz regije i svijeta. 

Više o uslugama skrbništva

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina prva je banka u našoj državi sa dozvolom za obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje skrbničkih poslova u Federaciji BiH  dobila je 09.05.2006. godine, a dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje skrbničkih poslova u ovom entitetu  05.01.2007. godine.

Šta obuhvataju standardni poslovi skrbništva?

 • čuvanje vrijednosnih papira
 • plaćanje i poravnanje vrijednosnih papira prema instrukcijama klijenta – investitora
 • izvještavanje o stanju i promjenama na skrbničkim računima
 • praćenje korporativnih radnji, obavještavanje klijenta o njima te njihovo provođenje
 • usluge zastupanja na skupštinama društava
 • prikupljanje prihoda pristiglih na ime imovine na skrbništvu
 • izvještavanje o novostima na tržištu kapitala


Vrijednosni papiri na skrbničkom računu ne ulaze u imovinu skrbnika niti u likvidacijsku ili stečajnu masu!

Dozvola Komisije za vrijednosne papire FBIH za obavljanje skrbničkih poslova - Izdata dana 09.05.2006. Br. 04-19-162/06 na neodređeno vrijeme

Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti RS-a za obavljanje kastodi poslova - Izdata dana 05.01.2007. Br. 01-UP-051-37/07. Dozvola produžena 30.12.2009, 27.12.2012, 17.12.2015, 22.12.2018
i 16.11.2021. Dozvola ističe 05.01.2025.

kontakt usluge investitorima

Kontaktirajte nas

Draženko Bobaš       
E-mail: drazenko.bobas@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 153

Boris Miškić     
E-mail: boris.miskic@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 778

E-mail: investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba