Skip to main content
poslovni krediti velike kompanije

Poslovni krediti

Pronađimo zajedno rješenje koje će unaprijediti Vaše poslovanje.

Prekoračenje po transakcijskom računu / Overdraft

Overdraft/dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu Vaše firme je proizvod koji Vam omogućava da pokrijete nepredviđene troškove ili finansirate hitne potrebe, poboljšate likvidnost i stabilnost Vašeg poslovanja do iznosa unaprijed odobrenog limita. 

Da biste saznali više o tome kako naš Overdraft može podržati Vaše poslovne potrebe možete pozvati naš Kontakt centar na broj 033 755 045 ili posjetiti Vama najbilžu poslovnicu Banke.

Revolving kredit

Revolving kredit Vam omogućava da tokom unaprijed ugovorenog perioda koristite određen iznos sredstava po potrebi, vršite povrat i ponovo ga koristite. Ova vrsta kredita nudi fleksibilnost korisnicima jer im omogućava da više puta koriste sredstva do određenog limita, pri čemu se kamate obračunavaju samo na iznos koji je u korištenju.

Na ovaj način korisnici imaju veću kontrolu nad korištenjem sredstava, te mogu efikasno upravljati svojim finansijama.

Dugoročni krediti

Na raspolaganju su Vam različiti oblici kreditnih aranžmana (po namjeni, roku otplate, načinu povrata, cijenama i drugim parametrima), koje Banka struktuira prema Vašim tekućim poslovnim aktivnostima, odnosno investiciono projektnim planovima. Ukoliko planirate veće insvesticije i širenje poslovanja ili nabavke novih trajnih postrojenja i opreme, odlučite se na taj korak uz neki od dugoročnih kredita naše Banke.

Prednosti dugoročnih kredita

Kredit krojen po Vašim potrebama Koristeći individualan pristup pronalazimo optimalno rješenje za Vas.
Fleksibilni uslovi prilagođeni vašim potrebama Mogućnost korištenja sredstava odjednom ili sukcesivno u više tranši.
Posebni programi međunarodnog financiranja Kroz posebne programe možemo Vam ponuditi posebna finansiranja.

Kratkoročni krediti

Kratkoročnim kreditima premostite tekuću nelikvidnost i financirajte tekuće poslovne aktivnosti (plaćanje roba, nabavu zaliha, plaćanje obveza prema dobavljačima) ili refinancirajte postojeće obveze.Ukoliko je potrebno da finansirate svoje tekuće aktivnosti, izmirite obaveze prema dobavljačima, nabavite i platite robu ili da refinansirate postojeće obaveze, na raspolaganju su Vam različiti oblici kreditnih aranžmana Raiffeisen banke.

U zavisnosti od specifične situacije u kojoj se nalazi Vaše preduzeće zajedno ćemo pronaći rješenje koje najbolje odgovara Vašim potrebama:

  • Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu / Overdraft
  • Krediti za obrtna sredstva
  • Revolving krediti

Krediti za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva omogućava pristup finansijskim sredstvima potrebnim za podršku svakodnevnim poslovnim aktivnostima Vaše firme, nabavku obrtnih sredstava ili sredstava za poslovanje. Nudimo Vam podršku u finansiranju razvoja Vašeg poslovanja.

Kontaktirajte nas danas putem našeg Kontakt centra na broj 033 755 045 ili posjetite našu najbližu poslovnicu kako biste saznali više o našem kreditu za obrtna sredstva. Naš prioritet je podrška Vašem poslovanju.