Skip to main content
O nama - 1

Otkup i prodaja efektivnog stranog novca

Na domaćem tržištu Raiffeisen banka se pozicionirala kao značajan sudionik u oblasti trgovine efektivnim novcem. Trgovina efektivnim novcem podrazumijeva dogovaranje transakcija otkupa i prodaje stranog i domaćeg efektivnog novca sa drugim bankama. Otkup i prodaja efektivnog novca se vrši preko Centralnog trezora Sarajevo ili preko Filijala mreže Raiffeisen banke.

investicijsko bankarstvo kontakt

Kontaktirajte nas

Lejla Kurtović
E-mail: lejla.kurtovic@raiffeisengroup.ba
Telefon: +387 33 287 144


Vedad Kosovac
E-mail: vedad.kosovac@raiffeisengroup.ba
Telefon: +387 287 758