Skip to main content
brokerske usluge

Brokerske usluge

Usluga

Raiffeisen banka, kao jedan od vodećih profesionalnih posrednika,  od samih početaka Sarajevske berze (SASE), cijenjenim klijentima nudi široku paletu usluga uz profesionalan i efikasan pristup našeg stručnog i ljubaznog osoblja.

Raiffeisen banka je kao rezultat konstatnog širenja usluga i unapređenja njihovog kvaliteta prva prepoznala mogućnost trgovine vrijednosnim papirima na stranim tržištima i omogućila svojim klijentima pristup ostalim svjetskim tržištima.

 • Tržište kapitala Federacije Bosne i Hercegovine
 • Tržište kapitala Republike Srpske
 • Tržišta Evrope, Amerike, Azije i Afrike

Brokerske usluge su namijenjene svim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama.

U nastavku prednosti brokerskih usluga:

 • Širok spektar usluga na jednom mjestu!
 • Jaka tržišna pozicija - rasprostranjena mreža poslovnica širom BiH!
 • Vrhunski educirano i profesionalno prodajno osoblje!
 • Jednostavnost izdavanja naloga putem besplatne internet aplikacije za trgovanje (e-Trading) za domaće tržište! 
 • Podrška klijentima u sprovođenju zakonskih obaveza na tržištu kapitala!
 • Kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga bazirano na naprednim tehnološkim rješenjima! 
 • Ukazano povjerenje Raiffeisen BANK od strane velikog broja retail, korporativnih i institucionalnih klijenata!

 

Više o brokerskim uslugama

Brokerske usluge u poslovima s vrijednosnim papirima primarno obuhvataju:

 • Trgovinu vrijednosnim papirima na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira (SASE)
 • Vanberznu trgovinu dionicama na SASE - kupoprodaja i darivanje dionica
 • Prijem naloga za vrijednosne papire listirane na Banjalučkoj berzi (BLSE)
 • Trgovinu vrijednosnim papirima na stranim tržištima, širom svijeta
 • Podrška u provođenju ponuda za preuzimanje dioničkih društava


Zaključenje ugovora u svrhu kupovine/prodaje vrijednosnih papira moguće je realizovati u svim poslovnicama Raiffeisen BANK.

Objave

kontakt usluge investitorima

Kontaktirajte nas

Nadira Čenanović
E-mail: nadira.cenanovic@raiffeisengroup.ba
Tel: +387 33 287 647

 

Aida Murselović       
E-mail: aida.murselovic@raiffeisengroup.ba
Tel: +387 33 287 768

 

E-mail: investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba