Skip to main content
kreditne linije velike kompanije

Kreditne linije Raiffeisen banke

Go Digital in BiH

Kao odgovoran bankar Raiffeisen banka klijentima nudi održive finansijske proizvode koji će doprinijeti njihovoj konkurentnosti te podržati njihovu modernizaciju. 

Sredstva iz EBRD kreditne linije „Go Digital in BiH“ namijenjena su za finansiranje projekata u oblasti automatizacije i digitalizacije, te zelene investicije. 

Klijentu se po uspješnoj verifikaciji projekta isplaćuju finansijski benefiti, a sredstva je obezbijedila Europska unija.

Sredstva EBRD Go Digital linije su ograničena i ponuda vrijedi do potrošnje sredstava iz kreditne linije.

Iznos kredita: do 1 milion EUR

Rok otplate: od 18 mjeseci do 84 mjeseca

go digital krediti

Krediti iz EBRD kreditne linije „Go Digital in BiH“ su namijeneni za finansiranje: 
• Transportnih sistema (transportne trake, sistemi za odabir i plasman, itd.),
• Automatizovanih sistema za sortiranje,
• Pakovanja i stavljanja na palete,
• Automatizovanih sistema za odlaganje,
• Automatskih sistema za podjelu hraniva za stoku,
• Tehnologija koje poboljšavaju poslovnu efikasnost, produktivnost i fleksibilnost nad proizvodnim ciklusom (međusobno povezani i brzo programirani kolaborativni roboti/mašine),
• 3D printera povezanih sa softverom za digitalni razvoj,
• Proširenih mogućnosti za podršku proizvodnim procesima,
• Simulacija između međusobno povezanih mašina za optimizaciju procesa.

Prihvatljivim ulaganjem smatrat će se samo troškovi (bez PDV-a) nastali nakon datuma Ugovora o kreditu. 

• Besplatna tehnička pomoć podnosiocu zahtjeva za optimizaciju investicija u skladu s prioritetnim direktivama Evropske unije (EU).
• Poticaj do 15% od iznosa investicije se klijentu, koji ispunjava uslove, isplaćuje nakon uspješne verifikacije projekta.
• Poticaj malim i srednjim preduzećima u BiH da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost ulaganjem u hardware i software koji omogućavaju procese digitalne transformacije i automatizacije.
• Podrška prelasku na zelenu ekonomiju. 
• EBRD malim i srednjim preduzećima osigurava neposredno finansiranje i napredni 'know-how' kako bi ih učinila konkurentnijima na EU tržištu u pogledu njihovih poslovnih procesa, proizvoda i usluga, u skladu sa relevantnim EU direktivama, korištenjem digitalnih i automatizovanih tehnologija.