Skip to main content
O nama - 1

Kupoprodaja deviza

Kupoprodaja valuta i zaštita od tržišnih rizika

Individualan pristup

Putem posrednog kontakta sa klijentima Banke naše odjeljenje Trgovina i prodaja nudi Vam slijedeće usluge:

  • Kupoprodaja deviznih sredstava FX spot
  • Instrumenti zaštite od deviznih rizika:
  • FX Forward
  • FX Flexi forward
  • FX Swap

Usluge kratkoročnog oročavanja sredstava u domaćim ili stranim valutama u skladu sa aktuelnim kretanjima kurseva i kamatnih stopa na deviznom ili novčanom tržištu.

Rukovodilac Odjeljenja sa 2 ovlaštena dilera (certificirani od strane ACI Dealing Certificate Cyber School) svakodnevno su Vam na raspolaganju klijentima Banke u vremenu od 08:00 do 15:30.

investicijsko bankarstvo kontakt

Kontaktirajte nas

Lejla Kurtović
E-mail: lejla.kurtovic@raiffeisengroup.ba
Telefon: +387 33 287 144

Vedad Kosovac
E-mail: vedad.kosovac@raiffeisengroup.ba
Telefon: +387 33 71 57 31    +387 33 28 77 58

Erol Bajramović
E-mail: erol.bajramovic@raiffeisengroup.ba
Telefon: +387 33 715 730     +387 33 287 138

Više o FX poslovima

FX Spot je tranaskcija kupovine ili prodaje jedne valute za drugu sa datumom isporuke valuta do dva radna dana od dana dogovaranja kursa/tečaja transakcije.

FX Forward je transakcija terminske kupoprodaje deviza kojom se kurs/tečaj i iznos dogovaraju na današnji dan, a kupoprodaja se realizuje na određeni dan u budućnosti (dospjeće je duže od dva radna dana). Terminska kupoprodaja deviza se koristi  u svrhu zaštite od promjene kursa/tečaja kod budućih novčanih tokova te fiksiranja računa dobiti i gubitka.

FX Flexi Forward je transakcija terminske kupoprodaje deviza kojom se kurs/tečaj i iznos dogovaraju na današnji dan, a kupoprodaja se realizuje na određeni dan u budućnosti (dospjeće je duže od dva radna dana). Ova usluga omogućava veću fleksibilnost od terminske kupoprodaje deviza u pogledu izvršenja konverzije jer se dogovoreni iznos može konvertovati odjednom ili u dijelovima/tranšama.

FX Swap predstavlja instrument zamjene jedne valute za drugu koji se koristi na način da se istovremeno dogovara kupovina po FX Spot transakciji i prodaja po FX Forward transakciji. U slučaju viška likvidnosti u jednoj valuti, FXSwap transakcijom je moguće prevladati manjak likvidnsoti u drugoj valuti, a trošak transakciej se odnosi na kamatni diferencijal na kotirane valute.

MM depoziti su kratkoročni depoziti koje klijenti mogu plasirati Banci na tačno određeni period po kamatnoj stopi koja je u skladu sa tržišnom kamatnom stopom.

FX desk i MM desk

Telefon: +387 33 715 731

Fax: +387 33 567 279

E-mail: trziste.rbbh@raiffeisengroup.ba

Telefon: +387 33 715 730

Fax: +387 33 567 279

E-mail: trziste.rbbh@raiffeisengroup.ba