Skip to main content
O nama - 1

Banke

Usluge koje pružamo

Otvaranje loro računa
Zaključivanje ugovora za MT101
Direktne konfirmacije garancija i akreditiva
Izdavanje garancija i akreditiva na bazi kontragarancija
kontakt

Kontaktirajte nas

Amela Torlaković
E-mail: amela.torlakovic@raiffeisengroup.ba
Tel: +387 33 287 734

Edina Hujić
E-mail: edina.hujic@raiffeisengroup.ba
Tel: +387 33 287 487

Dragomir Grgić
E-mail: dragomir.grgic@raiffeisengroup.ba
Tel: +387 33 287 126

Dugogodišnji rad i iskustvo na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, rezultirao je razgranatom mrežom od skoro 450  korespondentnih odnosa sa bankama u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Naš cilj je klijentima pružiti najbolju uslugu prilikom obavljanja njihovih svakodnevnih poslova.