Skip to main content
Premium - 1

Pohvale/Prijedlozi Pritužbe/Primjedbe

Vaše zadovoljstvo našim uslugama cilj je kojem smo posvećeni u svakom aspektu našeg poslovanja. 

Premium - 1

Ukoliko nam želite uputiti prijedloge, pohvale i pritužbe, to možete učiniti na nekoliko načina:

Pozivom na broj Raiffeisen direkt info: 081 92 92 92

Popunjavanjem obrasca „ Prijedlozi, pohvale, pritužbe”  “ koji možete zatražiti od našeg zaposlenika u poslovnici i ubaciti  ga u kutiju namijenjenu za to koja se nalazi u svakoj našoj poslovnici.

Slanjem pisma na Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina, na adresu Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Grupa za rješavanje pritužbi klijenata.”

Popunjavanjem online obrasca „Prijedlozi, pohvale, pritužbe” na linku:

Na ovaj način Banka zaprima i eventualne pritužbe koji se odnose na dobavljače ili potencijalne dobavljače.
Napominjemo da će sve informacije koje dobijemo od Vas, kao i Vaši lični podaci biti tretirani kao povjerljivi.
Bitno nam je da svi naši postojeći, kao i budući klijenti znaju da ćemo sve prijedloge pohvale i pritužbe razmotriti i odgovoriti u što kraćem roku, a u skladu sa važećim propisima regulatornih tijela.

Povjerilac/Banka je dužan/a dostaviti odgovor klijentu u roku od 30 dana (za Federaciju BiH i Brčko distrikt BiH) i 15 dana (za Republiku Srpsku) od dana podnošenja pismenog prigovora, na način kojim se potvrđuje njegov prijem. 

Svi prijedlozi, pohvale i pritužbe koje dobijemo od naših klijenata predstavljaju nam važne smjernice za dalje unapređenje, stoga ih redovno detaljno analiziramo i na osnovu njih poduzimamo korektivne aktivnosti.