Skip to main content
Dizajn bez naslova - 1

E-trading

E-trading je usluga putem koje Vam Raiffeisen CAPITAL, bilo da ste pravno ili fizičko lice, omogućava da direktno izdate naloge za trgovinu na BLSE putem interneta. Korištenje aplikacije je jednostavno, a preduslov je da imate sklopljen Opšti ugovor o brokerskom poslovanju sa Raiffeisen CAPITAL, te Aneks ugovora za korištenje E-tradinga. 
 

Praćenje trgovanja na BLSE

Putem E-trading aplikacije možete pratiti trgovanje na Banjalučkoj berzi. Nudimo Vam mogućnost besplatnog korištenja eTrader aplikacije, a uz doplatu su Vam za sve hartije na tržištu u realnom vremenu dostupni podaci o najboljoj kupovnoj/prodajnoj cijeni te dubini tržišta.

Sigurnost

Primjenom ličnog digitalnog certifikata uslugu karakteriše visok nivo zaštite i sigurnosti uz pouzdan način autorizacije.

Vaši podaci su zaštićeni

Komunikacija izmedu aplikacije E-trading i korisnika se vrši sigurnim kanalom.

Vaša identifikacija

Za pristup aplikaciji potrebno je da preuzmete fajl digitalnog certifikata koristeći podatke koje dobijete od Raiffeisen CAPITAL-a.

Lični digitalni certifikat potvrđuje Vaš identitet i obezbjeđuje enkripciju podataka koji se razmjenjuju. Aplikaciji pristupate svojim pristupnim podacima.

U slučaju gubitka podataka za prijavu

U slučaju gubitka podataka za prijavu važno je da što prije kontaktirate Raiffeisen CAPITAL kako bismo Vam izdali nove pristupne podatake i to putem:

Kontakt telefona:
051/231-490; 212-542

E-maila: info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba

Dodatna napomena

Raiffeisen CAPITAL ne odgovara za štete nastale do trenutka prijave.

Šta Vam omogućava E-trading?

Jednostavno i brzo izdavanje, promjena i povlačenje naloga
Pregled portfelja i stanje novčanih sredstava
Pregled tržišnih podataka
Praćenje trgovanja u realnom vremenu

Prijava na E-trading

Nakon što ste sklopili Aneks Ugovora o upotrebi usluga E-tradinga, te dobili pristupne podatke na uslugu se možete prijaviti klikom na ovaj LINK