Skip to main content
O nama - 1

FATCA propisi

FATCA

Foregin Acount Tax Compliance Act propis (FATCA) predstavlja SAD legislativu koja je donesena i usvojena 18. 03.2010. godine. Riječ je o propisu kojim se strane finansijske institucije obvezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o računima SAD klijenata na osnovu indicija o SAD statusu.

Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka, kao članica Raiffeisen Grupacije, je prepoznao važnost FATCA propisa i uskladio je svoje poslovanje se  FATCA zahtjevima. Dana 05.02.2014. godine se registrovao na web stranici U.S. IRS sa FATCA statusom  “Participating Financial Institution not covered by an IGA; i dobila broj GIIN Nr. 28CWN4.00029.ME.070

U slučaju da imate dodatnih pitanja molimo Vas da kontaktirate FATCA oficira:

Vedrana Đukić 

E-mail: vedrana.djukic@raiffeisengroup.ba

Dokumenti