Skip to main content
O nama - 1

Raiffeisen CAPITAL

Raiffeisen CAPITAL a.d. Banja Luka je društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti koje pruža usluge u poslovanju sa hartijama od vrijednosti fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim. Kao član Banjalučke berze (BLSE) nudi kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti putem BLSE, te provodenje blokovskih transakcija na BLSE. Također, u ponudi su i usluge pipreme i provođenja poslova preuzimanja akcionarskih društava.

O nama


Poslovno ime:

Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti
 

Skraćeno poslovno ime:

Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka
 

Sjedište:

Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka
 

Registar suda:

Upisan u registar Okružnog privrednog suda Banja Luka pod brojem 071-0-REG-07-000290, zadnje izmjene registrovane pod brojem 057-0-Reg-21-002433
 

Upisani i uplaćeni osnovni kapital:

355.000 KM
 

Matični broj:

11016863
 

JIB:

4402590070004
  

Transakcioni račun:

1610450035080087 kod Raiffeisen Bank dd BiH
 

Revizor:

Deloitte doo Sarajevo
 

Telefon/Fax:

+387 51 231490, +387 51 212542/ +387 51 231491
 

E-mail: 

info.raiffeisencapital@raiffeisengroup.ba
 

Direktor:

Vedrana Đukić dipl.ekonomista
 

Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti:

Broj dozvole 01-UP-051-160/13, izdata 13.12.2021.godine., sa rokom važenja do 29.01.2025.
 

Ovlašteni brokeri:

Vedrana Đukić, broj dozvole 05-03-164/19, izdata 03.03.2023.godine važi do 15.03.2025.godine.
 

Radno vrijeme:

08-16h, ponedjeljak-petak