Skip to main content

Raiffeisen BALANCE ESG

Želite ulagati na duži vremenski period? Ukoliko ste u u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni prihvatiti viši rizik ulaganja za Vas je Raiffeisen BALANCE ESG, fond s preporučenim periodom ulaganja od 3 do 5 godina.

Osnovni podaci

Vrsta fonda:Mješoviti/balansirani
Investicijski cilj:Ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.
Kome je namijenjen:Fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.
Minimalno početno ulaganje:500,00 KM
Minimalno svako sljedeće ulaganje:100,00 KM
Minimalna uplata za ulaganje koje predstavlja investicijski plan*:25,00 KM
* U slučaju odabira investicijskog plana, podnosilac Zahtjeva vrši višekratne periodične uplate prema unaprijed definisanim iznosima (trajni nalog).
Ulazna naknada:0,00%
Izlazna naknada:2,00% za ulaganja kraća od jedne godine
1,00% za ulaganja kraća od dvije godine
0,00% za ulaganja duža od dvije godine
Izlazna naknada se ne naplaćuje za udjele izdate po osnovu mjesečnih uplata putem investicijskog plana, gdje su uplate kontinuirano trajale minimalno 24 mjeseca.
Naknada za upravljanje:2,50% od ukupne imovine Fonda godišnje.

Datum obračuna prve cijene udjela: 15.01.2013. godine

Početna vrijednost udjela: 100,00 KM 

Apliciraj online

Aplicirajte online za investicijske proizvode već sada!. Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja ugovora.

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja. Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

Obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama Evropske unije (države članice), te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda.

Dionice i prava na dionice, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u dionice u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 60% neto imovine Fonda.

Investicijske fondove u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda.

Depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 30% neto imovine Fonda.

Repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini s gore navedenim instrumentima, do 30% neto imovine Fonda.

Vrijednost udjela i strukturu ulaganja možete pogledati ovdje>