Skip to main content
Premium - 1

PREMIUM POSLOVNICE: Više ne morate čekati u poslovnicama!

Uz uslugu Premium bankarstvo ostvarujete prioritetan tretman u svim poslovima s Bankom.

PREMIUM POSLOVNICE

GF SARAJEVO - Filijala CENTAR Zmaja od Bosne bb
GF BANJA LUKA - Filijala BANJA LUKA Vase Pelagića 2
GF MOSTAR - Filijala MOSTAR Kneza Domagoja bb
GF ZENICA - Filijala ZENICA Maršala Tita bb
GF BIHAĆ - Filijala BIHAĆ Pape Ivana Pavle II
GF TUZLA - Filijala TUZLA 15. Maja bb