Skip to main content

Račun posebne namjene

Račun namijenjen isključivo za pripis kamate oročenog depozita, transakcije ino priliva/odliva, te slobodno raspolaganje (uplate/isplate) u granicama raspoloživosti u EUR valuti.

Karakteristike:

Vašim sredstvima možete raspolagati bez ograničenja Slobodno raspolažete sa sredstvima u granicama raspoloživog iznosa na računu.
Račun namjenjen za sve valute Možete se odlučiti za poslovanje u EUR ili nekoj drugoj valuti sa kursne liste Banke.
Nemate obavezu minimalnog i maksimalnog iznosa pologa depozita
Vaša sredstva su Vam dostupna Na blagajni banke, Putem Trajnog naloga, Korištenjem elektronskih servisa, Putem usluge Raiffeisen bankarstvo na Viberu, Putem bankomata

Kontaktirajte me

Popunite formu Kontaktirajte me kako bismo pronašli najbolje rješenje za Vaše potrebe. 

Napomena: Popunjavanje iste je u potpunosti neobavezujućeg karaktera.