Skip to main content
depozitarske usluge za fondove

Depozitarske usluge za fondove

Usluga

Raiffeisen banka, kao banka depozitar, za potrebe investicijskih fondova obavlja poslove čuvanja imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te druge poslove u skladu s odredbama zakona i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Korisnici naših usluga su društva za upravljanje investicijskim fondovima koja imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, kao i sami investicijski fondovi. 

Više o administraciji fondova

Raiffeisen banka je prva banka depozitar na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja usluga za investicione fondove te posjeduje vrhunsko znanje i dugogodišnje iskustvo u obavljanju tih poslova.

 

Šta obuhvataju poslovi administracije fondova?

  • Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda
  • Otkup i isplata udjela, te vršenje isplata vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda
  • Utvrđivanje izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima
  • Izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi sa transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom fonda u skladu s propisima
  • Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda koja proizilaze iz imovine fonda
  • Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz važećih propisa
  • Obavljanje ostalih poslova predviđenih ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondom i u skladu sa zakonom i propisima
kontakt usluge investitorima

Kontaktirajte nas

Nidžara Smajiš
E-mail: nidzara.smajis@raiffeisengorup.ba
Tel: +387 33 287 255

Draženko Bobaš       
E-mail: drazenko.bobas@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 153

Dženita Resulović     
E-mail: dzenita.resulovic@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 745

Edin Jahjefendić    
E-mail: edin.jahjefendic@raiffeisengorup.ba;
Tel: +387 33 287 745

E-mail: investicijsko.bankarstvo@raiffeisengroup.ba

Objave

ZIF Prof Plus

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 0512-1943/23 Sarajevo, od 17.2.2023. godine oduzima se  DruStvu za upravljanje fondovima ,ABDS' d.o.o. Sarajevo dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,PROF-PLUS d.d. Sarajevo, a nalaže banci depozitaru ,,Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,PROF-PLUS d.d. Sarajevo.  Privatizacijski investicioni fond Prof-plus osnovan je tokom 2002. godine. 2006. godine Fond je izvršio transfor-maciju iz oblika PIF u IF – Investicijski fond.


U skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, fond je transformisan u zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u kojem obliku posluje i danas.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-11-002294 od 16.09.2011. godine u sudski registar upisan je Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “Prof-plus” d.d. Sarajevo, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 66,961.276,80 KM. Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora.

Podatke do 17.02. možete pronaći klikom OVDJE.

ZIF MI-GROUP

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 05/2-49-148/23, od 31.08.2023. godine oduzima se Društvu za upravljanje fondovima ,ABDS' d.o.o. Sarajevo dozvola za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,MI-GROUP” d.d. Sarajevo, a nalaže banci depozitaru ,,Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ,,MI-GROUP” d.d. Sarajevo.  

Dokumenti

Detaljnije informacije potražite u našim zvaničnim dokumentima.