Skip to main content
mala i srednja preduzeca kratkorocni krediti

Krediti uz garantne fondove: Krediti u saradnji sa Evropskim investicionim fondom EIF

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina je sa Evropskim investicionim fondom EIF je potpisala ugovor za garantni program WB EDIF 4SME RESILIENCE koji je namjenjen za pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u zemljama Zapadnog Balkana, a za dio programa koji se odnosi na takva pravna lica u Bosni i Hercegovini.

Krediti namjenjeni pravnim licima iz kategorije klijenata koji imaju:

Broj uposlenika manji od 250

Ukupan bilans stanja manji ili jednak 84,10 miliona BAM ( 43 miliona EUR)

Dodatne informacije:

Obezbjedjenje: Mjenice pravnog lica i sudužništvo vlasnika, većinskog vlasnika ili pravnog lica i mjenice sa avalom ili lične mjenice/sudužništvo vlasnika fizičkog lica
Rok kredita: Minimum 36 mjeseci (ne uključujući 36 mjeseci) maksimum do i 48 mjeseci
Iznos kredita: maximum 200.000 EUR za investicijske kredite i 150.000 EUR za kredte za trajna obrtna sredstva u ovisnosti od relevantnih pokazatelja za svakog klijenta pojedinačno