Skip to main content
mala i srednja preduzeca kreditne linije

Kreditne linije Raiffeisen banke

Go Digital in BiH

Kao odgovoran bankar Raiffeisen banka klijentima nudi održive finansijske proizvode koji će doprinijeti njihovoj konkurentnosti te podržati njihovu modernizaciju. 

Sredstva iz EBRD kreditne linije „Go Digital in BiH“ namijenjena su za finansiranje projekata u oblasti automatizacije i digitalizacije, te zelene investicije. 

Klijentu se po uspješnoj verifikaciji projekta isplaćuju finansijski benefiti, a sredstva je obezbijedila Europska unija.

Sredstva EBRD Go Digital linije su ograničena i ponuda vrijedi do potrošnje sredstava iz kreditne linije.

Iznos kredita: do 1 milion EUR

Rok otplate: od 18 mjeseci do 84 mjeseca

go digital krediti

Krediti iz EBRD kreditne linije „Go Digital in BiH“ su namijeneni za finansiranje: 
• Transportnih sistema (transportne trake, sistemi za odabir i plasman, itd.),
• Automatizovanih sistema za sortiranje,
• Pakovanja i stavljanja na palete,
• Automatizovanih sistema za odlaganje,
• Automatskih sistema za podjelu hraniva za stoku,
• Tehnologija koje poboljšavaju poslovnu efikasnost, produktivnost i fleksibilnost nad proizvodnim ciklusom (međusobno povezani i brzo programirani kolaborativni roboti/mašine),
• 3D printera povezanih sa softverom za digitalni razvoj,
• Proširenih mogućnosti za podršku proizvodnim procesima,
• Simulacija između međusobno povezanih mašina za optimizaciju procesa.

Prihvatljivim ulaganjem smatrat će se samo troškovi (bez PDV-a) nastali nakon datuma Ugovora o kreditu. 

• Besplatna tehnička pomoć podnosiocu zahtjeva za optimizaciju investicija u skladu s prioritetnim direktivama Evropske unije (EU).
• Poticaj do 15% od iznosa investicije se klijentu, koji ispunjava uslove, isplaćuje nakon uspješne verifikacije projekta.
• Poticaj malim i srednjim preduzećima u BiH da unaprijede svoje poslovanje i konkurentnost ulaganjem u hardware i software koji omogućavaju procese digitalne transformacije i automatizacije.
• Podrška prelasku na zelenu ekonomiju. 
• EBRD malim i srednjim preduzećima osigurava neposredno finansiranje i napredni 'know-how' kako bi ih učinila konkurentnijima na EU tržištu u pogledu njihovih poslovnih procesa, proizvoda i usluga, u skladu sa relevantnim EU direktivama, korištenjem digitalnih i automatizovanih tehnologija.

SME Go Green

Sredstva iz EBRD kreditne linije SME Go Green je moguće iskoristiti za ulaganja u investicijske projekte kojima je primarni cilj poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više direktiva EU u oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu i kvaliteta i bezbjednosti proizvoda.

Klijentu se po uspješnoj verifikaciji projekta isplaćuju finansijski benefiti, a sredstva je obezbijedila Europska unija.

Sredstva SME Go Green linije su ograničena i ponuda vrijedi do potrošnje sredstava iz kreditne linije.

Maksimalni iznos kredita koji je moguće realizovati iz SME Go Green linije je do 1 milion EUR tj. 1.955.830,00 KM

Rok otplate: od 18 mjeseci do 84 mjeseca

go digital krediti

Sredstva iz EBRD kreditne linije SME Go Green je moguće iskoristiti za ulaganja u:

  • industrijske prostore,
  • opremu,
  • softver, poboljšanje sistema upravljanja preduzećem i/ili opštu nadogradnju

a kojima je primarni cilj poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više direktiva EU u oblasti zaštite životne sredine, zaštite na radu i kvaliteta i bezbjednosti proizvoda.

Procjenu podobnosti ulaganja vrše Konsultanti partneri EBRD pri realizaciji EBRD SME Go Green kreditne linije na osnovu dostavljene dokumentacije.

Svaki projekat koji je uspješno verificiran od strane Konsultanata kao uspješno implementiran ili završen do 10/2026 ispunit će uslove za uplatu poticaja u iznosu do 15% odobrenog kredita isključujući bilo koji iznos PDV-a.