Skip to main content
sme prijatelji po racunu

Prijatelji po računu: Učinite novog Raiffeisen prijatelja mogućim

Pozovite prijatelje koji su vlasnici ili ovlaštene osobe srednjih ili malih preduzeća da postanu dio Raiffeisen porodice i uživajte u pogodnostima zajedno.

Šta je program "Prijatelji po računu"?

To je program namijenjen svim postojećim klijentima Raiffeisen banke koji imaju minimalno 16 godina, a koji nas žele preporučiti srednjim ili malim preduzećima i pozvati ih da postanu naši klijenti online apliciranjem za transakcijski račun i Paket usluga po želji.

Prihvatanjem Vaše preporuke, ostvarit ćete novčanu pogodnost u iznosu od 100 KM!

Naš ste klijent i želite preporučiti Raiffeisen banku srednjem ili malom preduzeću?

Pozovite srednje ili malo preduzeće da postane klijent Banke i ostvarite pogodnosti zajedno!

Šta trebate uraditi?

Odaberite dugme “Link za preporuku” i popunite osnovne podatke.
Podijelite svoj link za preporuku Nakon što popunite tražene podatke, otvorit će se stranica sa svim informacijama o programu sa linkom za preporuku koji možete proslijediti svojim prijateljima putem e-mail, Viber, SMS ili WhatsApp kanala. Vlasnik ili ovlašteno lice srednjeg ili malog preduzeća, treba pristupiti linku iz komunikacije i popuniti tražene (naziv firme, JIB, ime i prezime kontakt osobe, telefon, e-mail adresu) te prihvatiti uslove korištenja Banke i dati saglasnost za dalje kontaktiranje. Proces će ga dalje voditi na online apliciranje za transakcijski račun i Paket usluga Raiffeisen banke.
Ostvarite novčane pogodnosti Nakon što Vaš prijatelj aktivira transakcijski račun i Paket usluga u poslovnici Banke, ostvarit ćete novčanu pogodnost u iznosu od 100 KM na Vaš postojeći tekući račun (debitnu karticu) u Raiffeisen banci.

Više informacija o pogodnostima:

  • Prihvatanjem Vaše preporuke, klijent ostvaruje posebnu pogodnost nakon otvaranja računa najkasnije do 31.12.2024. godine:
    Paket usluga po izboru bez mjesečne naknade za Paket u trajanju od 6 mjeseci.
  • Pored navedenog benefita, naši Paketi za srednja i mala preduzeća sadrže i druge pogodnosti koje možete saznati klikom na: 
  • Novčane pogodnosti možete ostvariti za najviše 5 novih klijenata u toku jednog mjeseca, što znači da možete ostvariti čak 500 KM.
  • Sredstva će biti uplaćena na Vaš tekući račun (debitnu karticu) najkasnije do 15-og u narednom mjesecu. 
  • Program traje do utroška planiranih sredstava za isplatu novčanih pogodnosti, a najkasnije do 31.12.2024. godine.
sme prijatelji po racunu

Kontaktirajte nas

Kontakt centar: 033 755 010 ili 081 92 92 92
Email: info.rbbh@raiffeisengroup.ba