Skip to main content

Učinite svoju bajku mogućom

iKeš krediti - do kredita za 8 minuta

Brzi kredit za bezbrižne dane!

Bez naknade za obradu iKeš kredita
Odobrenje do 8 minuta
Minimalna dokumentacija za isplatu kredita

Učinite trenutke koji se pamte mogućim

Aplicirajte online za iKeš kredit i započnite novo poglavlje života uz nezaboravne trenutke.

Aplicirajte online za iKeš kredit – do kredita za 8 minuta

Iznos do 50.000 KM

Fiksna kamatna stopa

od 5,39% (EKS 6,87%)*

Rok otplate do 10 godina

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za Ikeš kredit izračunata na iznos KM 50.000 i rok otplate 60 mjeseci. U izračun efektivne kamatne stope uključena je kamatna stopa na kredit, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, trošak ovjere administrativne zabrane, te trošak osiguranja.

  • Ukoliko već imate aktivan kreditni proizvod u Raiffeisen banci u roku od 8 minuta ćete dobiti informaciju o odobrenju kredita. Jednostavno i u kratkom roku obezbijedite sredstva koja su Vam potrebna.

  • Ukoliko nemate aktivan kreditni proizvod u Raiffeisen banci, molimo da posjetite najbližu poslovnicu Banke. Po potpisivanju relevantne saglasnosti, naši zaposlenici Vam stoje na raspolaganju za podnošenje online zahtjeva za iKeš kredit te imate mogućnost da ostvarite pogodnosti vezane za ovaj proizvod. 

Učinite Vašu avanturu mogućom

Aplicirajte online za iKeš kredit, pridružite se avanturi i doživite život punim plućima. 

Kontaktirajte nas

Kontakt centar: 033 755 010 ili 081 92 92 92
Email: info.rbbh@raiffeisengroup.ba